Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Brasilien inför nya regler för träemballage 1 februari 2016

Från och med 1 februari 2016 träder nya regler i kraft för träemballage vid import till Brasilien (Normative Instruction 32 of September 23rd 2015 (IN 32/2015) by the Brazilian Ministry of Agriculture).

Enligt den information vi fått fram ska det inte finnas något behov av ett sundhetscertifikat när träemballaget redan är ISPM-15 märkt (IPPC-symbolen) om ursprungslandet har internaliserat ISPM-15 reglering, vilket Sverige har gjort. Ett sundhetscertifikat eller ett behandlingsintyg (som utfärdas av ansvarig myndighet i ursprungslandet) kan ersätta IPPC-märkning i detta fall.

Om ursprungslandet inte har internaliserat ISPM-15-regelverket, är det obligatoriskt för tullklarering att kunna presentera ett sundhetscertifikat eller ett behandlingsintyg som visar att förpackningen har gått igenom en sanitär process som uppfyller kraven i ISPM-15.

Enligt det nya regelverket kan importörer och även transportörer bli ansvariga om inte den brasilianska tullen meddelas korrekt status på träemballage. Därför kan dessa parter komma att kräva att exportörer presenterar underlag som verifierar träemballagets ISPM15-status (om det behandlat, uppfyller ISPM-15 och om certifikat finns) så att denna information kan införas i Bill of Lading.

 (Maria Lundberg)

25 Januari 2016