Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

AEO-certifiering – något för er?

När vi på Exporttekniska avledningen på Business Sweden träffar företag och för diskussioner om internationell handel brukar vi ofta komma in på tullförenklingar och AEO-certifiering. AEO står för Authorized Economic Operator, på svenska godkänd ekonomisk aktör, och är ett EU-gemensamt certifieringsprogram för kvalitetssäkring. Ett AEO-certifierat företag erhåller bl.a. lättnader och förenklingar som ett icke certifierat företag inte kan få. 

Nyligen skrev EU och Kina ett s.k. ömsesidigt erkännande (MRA), ett avtal som innebär att man erkänner varandras status om status som en godkänd ekonomiska aktör när de certifieras i ett AEO-program. Ett ömsesidigt erkännande innebär att avtalsparterna har förtroende för den riskbedömning samarbetslandets tullmyndighet har utfört. Det här ska resultera i en smidigare och säkrare handel mellan avtalsparterna. EU har även slutit ömsesidiga erkännanden med USA, Japan, och Kanada samt har ingått långtgående avtal om säkerhetsrelaterade tullåtgärder där lättnader beviljas för AEO med Norge, Schweiz och Andorra. I framtiden står Kanada och Sydafrika på tur att ingå avtal.

Den 1 maj 2016 träder den nya tullagstiftningen i kraft, med det så kommer AEO-kriterierna att förändras. Bland annat så kommer ett nytt kompetenskriterium att införas. Det här innebär att de utfärdade AEO-certifierat kommer att omprövas med avseende på de nya kriterierna. Tullverket kommer att kontakta er när det blir aktuellt med omprövning. Läs mer om detta  på Tullverkets hemsida, se punkt 4.

Är ditt företag AEO-certifierat? Funderar ni på AEO-certifiering? Gå gärna med i vår grupp på Linkedin och skriv en kommentar.

Frågor eller funderingar om export? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar om export eller internationell handel är det bara att höra av dig till oss på Business Swedens Exporttekniska avdelning. Vi hjälper varje år hundratals svenska företag genom att svara på frågor, anordna utbildningar i praktiskt exportarbete och uppdaterar handböcker och guider för olika ämnesområden. Exporttekniska avdelningen på Business Sweden består av experter inom områden som tullar och handelsregler, betalnings- och finansieringslösningar, dokumentkrav och mycket mer. Kontakta Exporttekniska avdelningen på Business Sweden

Twitter: @exportregler
Linkedin grupp: Business Sweden Exportregler

(Valon Rama)

30 November 2015