Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Sverige - Utredning om en ny tullagstiftning

En utredare ska lämna förslag till en ny tullagstiftning. Syftet med detta är att anpassa den svenska tullagstiftningen till EU:s nya tullkodex som ska börja gälla den 1 maj 2016. Den nya tullkodexen innehåller de allmänna regler och förfaranden som ska tillämpas på varor som förs in i eller ut ur EU. En anpassning av den svenska lagstiftningen innebär i första hand ett behov av nya lagar som ersätter tullagen och lagen om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. Den nya tullkodexen ersätter den tullkodex som gällt sedan 1994. Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 30 januari 2015. Läs mer här.

(Jan Sjölander)

20 Mars 2014