Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Leverantörs- deklarationer - information från Business Swedens Exporttekniska avdelning

Väldigt ofta behöver svenska företag lämna in bevis om sina varors ursprung även när man levererar till en mottagare inom EU eller i Turkiet. I sådana fall ska man deklarera ursprunget i en s.k. leverantörsdeklaration. Exportteknikska avdelningen på Business Sweden får dagligen frågor om bland annat frihandel och ursprung. I texten nedan informerar vi om leverantörsdeklarationer och när de används.

Leverantörsdeklaration är ett bevis, som används inom EU, om en varas ursprungsstatus i enlighet med EU:s frihandelsavtal. Ofta behöver man lämna bevis om en varas status som ursprungsvara även när varor levereras till en mottagare inom EU eller i Turkiet. I sådana fall deklareras ursprunget i en s.k. leverantörsdeklaration. Detta kan vara aktuellt om mottagaren ska ursprungsdeklarera och exportera varan eller leverera varan vidare inom EU och ursprungsdeklarera den med en egen leverantörsdeklaration.

Ytterligare ett skäl kan vara att varumottagaren skall använda varan som material vid tillverkningen av en ny produkt. Vid ursprungsbevisningen av den nya produkten behöver man ofta veta om det använda materialet är ett ursprungsmaterial s.k. kumulation av ursprung.

Det finns olika typer av leverantörsdeklarationer: 

 • Leverantörsdeklaration för en viss sändning
  (Eng: Supplier’s declaration for products having preferential origin status)
 • Stående deklaration en s k långtidsleverantörsdeklaration för produkter med förmånsberättigande ursprungsstatus
  (Eng: Long-term supplier’s declaration for products having preferential origin status)

Använd gärna Business Swedens formulär för långtidsleverantörsdeklaration för produkter med förmånsberättingande ursprungsstatus. Klicka här (länk till sida för nedladdning). 

Även om det inte är möjligt att deklarera den vara man levererar som en ursprungsvara kan varumottagaren behöva upplysningar om hur varan har tillverkats för att han skall kunna tillämpa s.k. kumulation (sammanläggning av bearbetningar):

 • Leverantörsdeklaration för produkter som inte har ursprungsstatus
  (Eng: Suppliers declaration for products not having preferential origin status)
 • Leverantörsdeklaration för längre tid för produkter som inte har förmånsursprungsstatus
  (Eng: Long-term supplier’s declaration for products not having preferential origin status

Mer information och utbildning inom frihandel 

En fullständig beskrivning av villkoren för frihandeln med många pedagogiska exempel finner du i Frihandelsguiden.

Business Sweden anordnar regelbundet utbildningar i praktiskt exportarbete och internationell handel, bl.a.om frihandelsregler. Läs mer om Business Swedens olika utbildningar och kurser på vår webbsida.


Frågor eller funderingar om export? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar om export eller internationell handel är du välkommen att höra av dig till oss på Business Swedens Exporttekniska avdelning. Vi hjälper varje år hundratals svenska företag genom att svara på frågor, anordna utbildningar i praktiskt exportarbete och uppdatera handböcker och guider för olika ämnesområden. Exporttekniska avdelningen på Business Sweden består av experter inom områden som tullar och handelsregler, betalnings- och finansieringslösningar, dokumentkrav och mycket mer. Kontakta Exporttekniska avledningen på Business Sweden.

Valon Rama

Sökord: Leverantörsdeklaration leverantörsdeklarationer långtidsleverantörsdeklaration långtids-leverantörsdeklaration frihandel frihandelsregler ursprung utbildning mall mallar formulär utförsel export exportregler 

16 April 2014