Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

EU – Nytt direktiv om tryckbärande anordningar

I EUT L 189/2014 har på s. 164 – 259 publicerats EU-direktiv 2014/68/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar. Övergångsbestämmelser, införlivande etc. framgår av artikel 48 – 51.
(Jan Sjölander)

04 Juli 2014