Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Sverige – Lagrådsremiss om nya regler för säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall

Regeringen har den 18 december 2013 beslutat lagrådsremissen ”Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall - genomförande av kärnavfallsdirektivet”, med de förslag till ändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och i strålskyddslagen (1988:220) som behövs för att genomföra det s.k. kärnavfallsdirektivet 2011/70/Euratom. Ändringarna innebär att det krävs tillstånd för att utomlands slutförvara kärnämne om detta kommer från en verksamhet i Sverige. Läs mer här och här. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.
(Jan Sjölander)

27 December 2013