Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Sverige – Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import

Vi har tidigare i Exportnytt informerat om en förändrad hantering av mervärdesskatt vid import. Regeringen har nu utfärdat en lagrådsremiss om detta. I lagrådsremissen föreslås att Skatteverket ska vara beskattningsmyndighet för mervärdesskatt vid import när en importör är registrerad till mervärdesskatt i Sverige och agerar i egenskap av beskattningsbar person vid importen. Vidare föreslås ett informationsutbyte mellan Tullverket och Skatteverket för att myndigheterna ska kunna bedöma tillämplig beskattningsmyndighet och kontrollera redovisad mervärdesskatt vid import. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. Läs mer här.
(Jan Sjölander)

26 September 2013