Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

EU – Nytt beslut om de utomeuropeiska länderna och territorierna

I EUT L 344/2013 har publicerats EU-beslut 2013/755/EU om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet). Beslutet träder i kraft den 1 januari 2014, samma datum som det nuvarande beslutet på detta område, 2001/822/EG, upphör att gälla.
Beslut 2013/755/EU, och beslut 2001/822/EG, innebär tullförmåner vid import till EU av varor med ursprung i ovannämnda länder och territorier.

(Jan Sjölander)27 December 2013