Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

EU - EU-kommissionen agerar mot olagliga avfallstransporter

EU-kommissionen vidtog den 11 juli 2013 åtgärder för att bekämpa olagliga avfallstransporter som orsakar skador på människors hälsa och miljön. EU-kommissionen har föreslagit skärpt EU-lagstiftning om nationella kontroller av avfallstransporter för att alla EU-länder ska hålla samma nivå. Omkring 25 % av alla avfallstransporter som skickas från EU till utvecklingsländer i Afrika och Asien tros bryta mot internationella regler. När transporterna kommer fram dumpas ofta avfallet eller hanteras dåligt, vilket får allvarliga negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. Läs mer här.

(Jan Sjölander)14 Augusti 2013