Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Driv din internationella försäljningstillväxt

en bild
Har du redan etablerat affärer och verksamhet på en eller flera marknader och är redo för nästa steg mot en regional eller global strategi för försäljningstillväxt? För att hålla tillväxttakten uppe ställs nya krav. Vi stödjer dig med vår globala kompetens och erfarenhet från samarbete med både små och stora företag kring hur man framgångsrikt växer försäljning internationellt.

Behöver ni prestera bättre på en befintlig marknad genom att hitta nya kundsegment eller växa i en ny geografisk del av den marknaden? Eller behöver ni få bättre hävstång på er närvaro i en region genom ett reviderat erbjudande, annan prissättning eller nyttjande av kompletterande marknadsförings- och säljkanaler?

Genom vår globala närvaro, kunskap om regionala och lokala affärsmodeller samt regelbundna analyser av kunder från ett regionalt och globalt försäljningsperspektiv har vi unika marknadsinsikter och vet var och hur du och ditt företag kan fortsätta växa.

Från strategiska problemställningar kring joint ventures och förvärv, till praktiska insikter om hur man effektivt leder, utvecklar och utvärderar sitt distributörsnätverk och gör det framgångsrikt. Vi har kunskaperna och erfarenheterna för att växa din försäljning och öka din globala eller regionala tillväxt där du haft närvaro under en längre tid.

Vi kan hjälpa dig och ditt företag att:

  • Få bättre avkastning i befintliga säljkanaler eller identifiera nya kanaler med större potential.

  • Nå försäljningstillväxt genom ett bredare erbjudande i befintliga segment eller hitta större försäljningsvärden i nya segment. 

  • Identifiera de riktigt stora affärerna och investeringarna i marknaden och hjälpa er att vinna dem. Vi bevakar de stora upphandlingarna både centralt och lokalt och vi har kontakterna som krävs för att nå strategiska beslutsfattare.

  • Genom att vi delvis är en statlig aktör kan vi hjälpa dig att på bästa sätt få hävstång på din försäljning genom involverade nätverk, myndigheter och internationella organisationer och banker. Vi guidar dig rätt både i strategiska frågeställningar och ger handfast stöd. 

  • Ta fram strategisk tillväxtplan som länkar till övergripande mål. Vi identifierar de strategiska initiativ som krävs, genomför djupgående studier av möjligheter och risker, sätter detaljerade planer och uppskattar investeringsbehov.

Vi driver din tillväxt genom att aktivt rekommendera dig att hitta morgondagens geografiska områden, kundsegment och branscher för att nå försäljningstillväxt.

Vill du att vi kontaktar dig?

Meddelande*

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Har du frågor om en specifik marknad? Kontakta vårt kontor på plats