Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Delegationer och statsbesök

en bild
I vissa länder kan kontakter på politisk nivå vara avgörande för att underlätta en etablering. Vi arrangerar näringslivsdelegationer, ofta i samband med statsbesök, där ministrar, statssekreterare och eventuella statschefer kan bidra till att öppna dörrar.

Syftet är att skapa ytterligare förståelse för vilka möjligheter landet erbjuder samt stärka relationerna mellan beslutsfattare inom svenskt näringsliv och det besökta landets näringsliv och myndigheter. Målet är att öka handeln och investeringarna länderna emellan.

Vid statsbesök, då H.M. Konungen besöker ett främmande land, medföljer alltid en näringslivsdelegation. Men delegationsresor sker även vid andra tillfällen. De arrangeras i samråd med Utrikesdepartementet och den lokala ambassaden och leds ofta av en minister eller statssekreterare. Vi bjuder in företag som förväntas ha intresse av landet i fråga. Företag kan även anmäla sig på eget initiativ.

Programinnehållet kan vara av generell karaktär eller mer specialiserat. Generella program fokuserar på att ge en bred information om landet med talare inom olika områden: politik, näringsliv, lagstiftning, finanssektorn med mera. Specialiserade delegationsresor  informerar om en viss sektor, till exempel miljö- eller medicinteknik.

Utländska statschefer och ministrar åtföljs ofta av en näringslivsdelegation vid besök i Sverige och då arrangerar Business Sweden seminarier och möten. Vi bjuder även själva in utländska delegationer inom olika branscher och arrangerar seminarier och besök hos svenska företag och myndigheter.