Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Världsbanken

Världsbanken (WB), som har sitt huvudsäte i Washington D.C., grundades 1944 och har sedan dess kommit att utvecklas till en kraftfull motor för att bekämpa fattigdom i världen.

Idag består WB av fem utvecklingsinstitutioner (International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association, International Finance Cooperation, Multilateral Investment Guarantee Agency, International Centre for Settlement of Investment Disputes) som arbetar i nära samverkan för att reducera fattigdom genom en hållbar utveckling. Sammantaget består WB av mer än 10 000 medarbetar spridda över 120 kontor världen över.

Som en av världens största finansieringsaktörer sträcker sig WB:s finansiella stöd över de flesta affärsområden och innefattar projekt över hela världen. Förnärvarande är WB involverad i mer än 1800 projekt och har hittills i år tillhandahållit ca 52 miljarder USD i finansiering och krediter. Utmärkande är att över 70% av företagen som vinner upphandlingar finansierade av WB tillhör gruppen små och medelstora företag.

Business Sweden arbetar kontinuerligt med att skapa och driva dialoger med ett stort antal av WB:s kontor världen över. Detta innebär bland annat att vi ofta inkorporerar experter och ansvariga från banken på de olika främjandeaktiviteterna som utförs både på marknaderna och i Sverige.

För svenska företag är det av vikt att förstå hur banken fungerar och arbetar för att på så sätt i ett tidigt stadie involveras i projekt som banken finansierar. WB är ofta en av finansiärerna bakom de stora projekt som skapas på utvecklingsmarknader och har därför en väldigt viktig roll i att driva projekten tillsammans med landet i fråga. Banken upphandlar ofta konsulter för förstudier, men för varor och tjänster kommer istället den implementerade parten i landet vara upphandlaren.

För svenska företag som vill arbeta i projekt som WB finansierar ser Business Sweden stor potential i framförallt infrastruktur, transport, energi och ICT sektorn. Särskilt inom infrastuktur (energi, vatten och transport) finns svenska företag representerade mer än inom andra områden. Mellan 2007 till 2012 har svenska företag också vunnit fler upphandlingar inom energi och gruvnäring. Sammantaget finns många kommande affärsmöjligheter för svenska företag, särskilt inom infrastruktur som är fokusområde för WB:s långsiktiga strategi. Vi ser även starka affärsmöjligheter inom transport, energi och gruvnäring då dessa områden förnärvarande är dominerade bland kommande projekt.

Business Sweden kan stödja svenska företag genom att bevaka relevanta och kommande upphandlingar både genom kontakter med den upphandlande myndigheten samt med bank, analysera affärsmöjligheter och beslutsprocesser eller identifiera lämpliga partners för att bilda konsortier.

Vill du veta mer om WB och affärsmöjligheter för ditt företag inom WB-finansierade projekt kontakta gärna vårt kontor i New York.

Läs mer om WB på: http://www.worldbank.org