Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Asiatiska utvecklingsbanken (ADB)

Asiatiska Utvecklingsbanken (ADB) har sedan starten 1966 bidragit till att bygga upp Asien och Stillahavsregionen genom 247 miljarder dollar i lån och investeringar för att bygga infrastruktur. ADB och dess låntagarländer har ett stort behov av lösningar inom bland annat transport, ICT, energi, urban utveckling, finans och utbildning. Sverige är medlemsland i banken och det finns stora möjligheter för svenska företag att sälja utrustning och tjänster till dessa projekt. Två viktiga framgångsfaktorer är att engagera sig lokalt i de länder som är av intresse, samt att vara med och påverka projekt redan i planeringsstadiet.

ADB finansierar årligen lån, bidrag och tekniskt bistånd för flera miljarder dollar för att upphandla varor och tjänster. Varor och tjänster står för 94% respektive 6% av allt som upphandlas. De flesta kontrakt tilldelas genom internationell upphandling och är öppna för företag och individer från bankens alla medlemsländer, vilket öppnar upp för stora affärsmöjligheter inom bland annat energi, transport och urban utveckling.

Behov av hållbara och långsiktiga lösningar
Den snabba utvecklingen i Asiens ställer hårda krav på hållbara och långsiktiga lösningar i de projekt som ADB finansierar. Som ett ledande land inom innovation och hållbarhet har svenska företag goda möjligheter att hjälpa ADB att möta de stora utmaningar som banken står inför. ABB är ett exempel på ett svenskt företag som varit framgångsrikt i att vinna upphandlingar.

Vi rekommenderar svenska företag med närvaro i Asien att undersöka till vilken grad deras produkter och tjänster är efterfrågade i ADB-finansierade projekt. Om så är fallet, försök då förstå ADBs upphandlingsriktlinjer och definiera en ADB-strategi. Att engagera sig på både central och lokal nivå är ett bra sätt att positionera sig. Att ha ett dotterbolag eller en lokal partner i landet där ett ADB-projekt genomförs ökar chansen att vinna affären.

Från planering till genomförande av projekt
ADB-finansierade projekt startar långt innan själva upphandlingen sker. ADB lånar ut direkt till sina medlemsländer och dess myndigheter. ADB sätter tillsammans med varje låntagarland en Country Partner Strategy (CPS), som används som grund för att utvärdera och avgöra vilka projekt som ska genomföras i respektive land. Det finns stora möjligheter att påverka dessa projekt redan tidigt i planeringsstadiet genom att exempelvis vara aktiv på central nivå hos ADB i Manila. Ju mer moget projektet blir, desto viktigare är det att vara aktiv lokalt i låntagarlandet med att påverka de implementerande myndigheterna.

Business Sweden och ADB
Business Sweden har sedan länge goda relationer med ADBs huvudkontor i Manila och vi har god kunskap om hur ni lättast når framgång genom ADB-finansierade projekt. Vill du veta mer om ADB och vilka möjligheter som finns för ditt företag, kontakta vårt kontor i Manila.

en bild

Mariem Skoog N'Diaye

Head of International Financing and Procurement Head of International Financing and Procurement
+46 8 588 664 02
en bild

Ulf Wennblom

Country Manager Philippines Country Manager , Philippines
+63 917 841 7784
en bild

Emmy Brodin

Consultant Philippines Consultant, Philippines
+63 917 862 2290
en bild

Nizelle Sy

Associate Philippines Associate, Philippines
+63 917 825 6108
en bild

Business Sweden i Metro Manila

Metro Manila , Metro Manila