Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden och multilaterala utvecklingsbanker, organisationer och IFIs

Utvecklingsbankerna och andra internationella finansiella institutioner (IFI) genomför finansiering av infrastruktur och stora systemlösningar i utvecklings- och övergångsekonomier för att stödja ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling, vilket leder till omfattande upphandling genom IFI och lokala myndigheter.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan upphandlingar relaterade till FN respektive multilaterala utvecklingsbanker. Medan FN upphandlar produkter och tjänster direkt så kommer sällan affären i en upphandling finansierad av en utvecklingsbank att utvärderas och fastställas med banken i fråga, utan istället med den myndighet som har fått ett förmånligt lån från banken för att investera i projekt ämnade att minska fattigdom och bygga upp ett land. Dock tillhör konsulttjänster undantaget.

Denna typ av investeringsprojekt omfattar en rad olika sektorer – allt från jordbruk och landsbygd till infrastruktur i stadskärnor, utbildning, energi samt hälsa och sjukvård. Sammantaget finansierar de multilaterala utvecklingsbankerna som Business Sweden valt att fokusera på varje år projekt för över 100 BUSD, vilket innebär att de främjar hållbar utveckling genom lån och garantier. Det bör också betonas att majoriteten av de större projekten på dessa tillväxtmarknader är finansierade av en utvecklingsbank/finansiell institution, vilket markerar vikten av att se sambandet mellan framgång på tillväxtmarknader och förståelse för hur projekten finansieras.

Business Sweden har valt att fokusera på följande multilaterala utvecklingsbanker:

  • Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB)
  • Asiatiska banken för investeringar i infrastruktur (AIIB)
  • Asiatiska utvecklingsbanken (ADB)
  • Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)
  • Europeiska investeringsbanken (EIB)
  • Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB)
  • Världsbanken (WB) 

På uppdrag av Sveriges Regerings Exportstrategi

Business Sweden och Regeringskansliets enhet för främjande och hållbart företagande arbetar aktivt för att främja svensk export till nya och växande marknader. Under hösten 2015 presenterade Regeringen Sveriges Exportstrategi. En av delarna gäller ökat utbyte med internationella organisationer för att öka andelen upphandlingar som går till svenska företag. Läs mer om Sveriges Regerings Exportstrategi här

Business Sweden har kontor på de marknader där de multilaterala utvecklingsorganisationerna är aktiva och har därför också en kontinuerlig dialog och etablerade relationer med nyckelpersoner inom upphandlingar finansierade av nämnda aktörer.   

en bild

Mariem Skoog N'Diaye

Head of International Financing and Procurement Head of International Financing and Procurement
+46 8 588 664 02