Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Affärsmöjligheter

Marknaden för svenska företag gentemot FN, multilaterala organisationer samt bilaterala biståndsgivare är enorm och potentialen för att svenska företag kan lyckas är stor. Behovet av produkter och tjänster har ökat och likaså upphandlingsvolymerna i takt med att världssituationen har ändrats och behov och efterfrågan förändras och moderniseras.

Utvecklingen inom inköpen går mot ett större fokus på hållbara och innovativa lösningar som kan hantera problem på ett enkelt men effektivt sätt. Livscykelkostnader samt kvalitet har fått ett större fokus vilket är en intressant utveckling då pris har varit den viktigaste konkurrensparametern tidigare.

Svenska företag har kompetens inom många områden där innovativa idéer och hållbara lösningar behövs för att möta de utmaningar som FN står inför. Ibland kan det dock också behövas enklare produkter och tjänster för att befolkningen skall klara det dagliga. Variationen i efterfrågan är oändlig och under 2015 köpte FN in produkter och tjänster för över 150 miljarder SEK.

Trots de stora inköpsvolymerna till FN gick endast 0,20% av FNs totala upphandlingsvolym till svenska företag under 2015 och här anser Sveriges regering och Business Sweden att det finns goda möjligheter till större andel affärer framöver. Att öka svenska företags andel av FN’s totala upphandling är numera ett prioriterat område för Sveriges regering. Området har därför lyfts fram i Sveriges Exportstrategi i ”insats nr 9” vilken avser förstärkt affärsfrämjande gentemot FN-systemet och andra internationellt upphandlade affärer.

Möjligheten att sälja produkter och tjänster till multilaterala organisationer och bilaterala biståndsgivare i kris- och katastrofdrabbade länder ökar också i takt med att fler kriser och katastrofer olyckligt nog äger rum. Inköpen sker ofta reaktivt i samarbete mellan flera olika aktörer och ibland krävs det att företag kan leverera från ett lokalt lager och att de kan agera på det lokala språket.

Exempel på produkter och tjänster som upphandlas

 • Prefabhus
 • Laboratorieutrustning och medicinsk utrustning
 • Nödhjälpsmat
 • Transportsystem
 • Energiförsörjning
 • Vattenrening
 • Telekommunikationsutrustning
 • Utbildning och konsulttjänster till kontorsmaterial och underhåll
 • Emergency kits
 •  Innovativa betalningslösningar
 • Ny teknologi för matproducenter
 • Krishantering

För att bli leverantör till FN skall man registrera sig i FNs leverantörsdatabas UNGM, för information om hur du skall gå tillväga kan du läsa mer här 

Önskar du att höra mer om vilka möjligheter det finns inom FN samt kris- och katastrofområdet för ditt företag är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.