Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

FN samt kris- och katastrof

en bild
Allt fler människor drabbas av katastrofer och konflikter runt om i världen vilket leder till att de humanitära insatser som görs runtom i världen idag omsätter flera miljarder kronor. Området är i stort behov av nya innovativa och relevanta hållbara lösningar som både kan effektivisera insatserna och öka dess hållbarhet i alla dimensioner.

Aktörer som FN, multilaterala organisationer liksom bilaterala biståndsgivare verkar över hela världen och dess arbete innefattar initiativ och projekt som främjar en bättre värld.

FN arbetar både genom att hantera reaktiva insatser, men kanske ännu viktigare genom preventiva åtgärder för att främja fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, ekonomisk och social utveckling för bättre levnadsstandard, demokrati och jämställdhet samt internationella relationer i sin helhet. FN:s arbete är omfattande och av stor vikt för en hållbar global utveckling.

Multilaterala organisationer (exempelvis Interamerikanska utvecklingsbanken och Världsbanken) och bilaterala biståndsgivare prioriterar och har projekt för att mildra effekterna av klimatförändringar och naturkatastrofer. Målgrupper är de internationella organisationer och/eller myndigheter och eventuellt delstater som får finansiering av internationella organisationer för initiativ inom klimatanpassnings- och katastrofhanteringsområdet.

På uppdrag av Sveriges Regerings Exportstrategi

Business Sweden och Regeringskansliets enhet för främjande och hållbart företagande arbetar aktivt för att främja svensk export till nya och växande marknader. Under hösten 2015 presenterade Regeringen Sveriges Exportstrategi. En av delarna gäller förstärkt affärsfrämjande gentemot FN-systemet och andra internationellt upphandlade affärer. Under 2014 inleddes även en särskild satsning på upphandlingar inom området kris- och katastrofhantering som har fortsatt med ökat intresse från svenska verksamheter de efterföljande åren.

Business Sweden har kontor på marknaderna där FN, multilaterala organisationer och bilaterala biståndsgivare är aktiva och har därför också en kontinuerlig dialog och etablerade relationer med nyckelpersoner inom upphandlingar finansierade av nämnda aktörer. Kontakta oss gärna så berättar vi hur vi kan assistera ditt företag inom området FN samt kris- och katastrof. 

Läs mer om Sveriges Regerings Exportstrategi här

Kundcase

Visa fler