Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

EU

EU-kommissionen är en viktig finansiär av utvecklingsprojekt och upphandlingar inom ett stort antal områden med målsättningen att stimulera sysselsättning, bekämpa fattigdom och social utestängning, stödja klimatförändring och hållbar energiförsörjning, samt främja forskning och utbildning.

EU-kommissionen, vars huvudsäte är beläget i Bryssel, är den av EU:s institutioner som förvaltar EU:s budget och är huvudansvarig för projektfinansiering och koordinering av bistånd samt stöd till nya medlemsstater.

EU ger stöd till många olika sektorer över hela världen, alltifrån infrastruktur, transport och energi, till ICT, hälsa och säkerhet. Medlen fördelas genom ett antal olika finansieringsverktyg, bland annat via EU:s externa biståndsprogram för utvecklingsländer eller genom de så kallade strukturfonderna som fokuserar på EU:s inre marknad. Projekten kan röra sig om till exempel finansiering av nya vägar i Afrika eller stöd till miljösmarta innovationer i Polen.

Svenska företag kan delta i upphandlingar av varor och tjänster inom EU-finansierade projekt, antingen som enskilt företag eller som del av ett konsortium. Det finns också möjligheter för svenska företags lokala kunder (myndigheter, ideella organisationer eller privata företag) att hitta finansiering till investeringar, vilket i förlängningen skapar behov av tillförlitliga underleverantörer. Här finns således en stor potentiell marknad för såväl små som stora företag verksamma inom många olika områden.

Business Sweden har ett utvecklat kontaktnätverk inom EU-kommissionen i Bryssel och väl etablerade relationer med flera av institutionens avdelningar (generaldirektorat). Vi kan hjälpa svenska företag genom att bevaka relevanta och kommande upphandlingar, analysera affärsmöjligheter och beslutsprocesser eller identifiera lämpliga partners för att bilda konsortiums.

EU går för närvarande igenom en mycket spännande period då dess institutioner har nått en överenskommelse om den nya EU-budgeten för 2014-2020. Den period som följer denna överenskommelse är intressant eftersom investeringsnivåer förhandlas och beslutas för olika länder, regioner, industrisektorer och program.

Kontakta vårt kontor i Haag för att diskutera era möjligheter inom EU-finansierade projekt.

Läs mer om EU-kommissionens arbete på: http://ec.europa.eu/index_sv.htm