Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Business Sweden och Internationellt upphandlade affärer

Varje år genomförs internationellt upphandlade och finansierade projekt för hundratals miljarder kronor genom multilaterala utvecklingsorganisationer. Här finns stora möjligheter för svenska företag att göra affärer och samtidigt bidra till en bättre värld.

Internationella upphandlingar är ett växande affärsområde och Sverige tillhör ett av de främsta bidragsländerna. För att öka svenska företags andel i dessa typer av upphandlingar har regeringen och Business Sweden sedan 2012 arbetat aktivt med internationella upphandlingar där Business Sweden fått i uppdrag att vara nationell kontaktpunkt - en central, samlande funktion för aktörer med intresse av att delta i upphandlingar finansierade av de större multilaterala utvecklingsorganisationerna. Detta arbete sker i nära samverkan med UD och berörda utlandsmyndigheter och vi fokuserar på tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Centralasien, Östeuropa, Latinamerika och Mellanöstern

I september 2015 lanserade regeringen Sveriges nya exportstrategi. I strategin adresserar regeringen de utmaningar som svensk export står inför med ett stort antal konkreta insatser. Insats nr 9 avser förstärkt affärsfrämjande gentemot FN-systemet och andra internationellt upphandlade affärer. En handlingsplan/strategi för FN har specifikt utarbetats och verkställs fortlöpande av Business Sweden.

Fokus ligger främst på några av de större organisationerna och finansinstitutionerna:

 • Förenta Nationerna (FN)
 • EU-kommissionen (EU)
 • Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB)
 • Asiatiska banken för investeringar i infrastruktur (AIIB)
 • Asiatiska utvecklingsbanken (ADB)
 • Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)
 • Europeiska investeringsbanken (EIB)
 • Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB)
 • Världsbanken (WB) 

För mer information om Sveriges nya exportstrategi se här: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/09/sveriges-exportstrategi/