Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Business Sweden i Palestina

en bild
Palestina är en utvecklingsekonomi i arabvärlden med potential att växa som nischmarknad. Ett antal svenska företag är redan framgångsrikt närvarande och andra arbetar via lokala partners. Landet har en kunskapsbaserad arbetskraft och i kombination med ett intresse för utländska varor så erbjuds affärsmöjligheter för både etablerade och nya svenska företag på marknaden.

ICT, transport och hälso- och sjukvård utgör de största sektorerna för Sverige i Palestina. I och med ökat entreprenörskap, digitalisering och ansträngningar för att utveckla privatsektorn har Business Swedens team som täcker Palestina också utvecklat en sektorsexpertis inom e-hälsa, offentlig-privat samverkan (PPP) och utvecklingsprogram inom såväl privat som offentlig sektor.

Det finns möjligheter på den palestinska marknaden, men den politiska och ekonomiska situationen kan skapa utmaningar för svenska företag. Framförallt kan det vara krävande och svårt att förstå regelverk för export samt att identifiera strategiska affärsmöjligheter på marknaden. Business Sweden har därför initierat support för utvecklingen av svenska företag i Palestina genom exportinformation, handelsfrämjande aktiviteter samt skräddarsydda konsultuppdrag. Teamet som täcker Palestina har både svensk och regional kompetens och utför tjänster som marknadsanalyser, partnerskaps- och distributörssökningar, etableringssupport samt förvaltning av offentliga angelägenheter.

Business Sweden täcker Palestina från det regionala kontoret i Saudiarabien. Ta kontakt för mer information om hur Business Sweden kan hjälpa till med specifika frågor eller för att diskutera hur ditt företag kan växa i Mellanöstern.

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.