Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Business Sweden i Israel

en bild
I likhet med Sverige, tillhör Israel de länder som satsar störst andel av BNP på forskning och utveckling per capita. Israel kännetecknas av högteknologisk kompetens och en välutvecklad entreprenörsanda och är bland annat världsledande på informations- och sjukvårdsteknologi.

Under det senaste decenniet har Israel blivit en ledande leverantör till den globala telekombranschen. Även inom halvledarindustrin, inklusive exempelvis mikroprocessorer, data och röstkommunikation, nätverkskommunikation, fordon och försvar, är Israel en viktig global aktör. Tack vare detta, samt Israels förmåga att löpande producera innovativ teknik, har landet blivit attraktivt för nya investeringar och innovationssamarbeten.

Viktiga svenska exportprodukter till Israel är bland annat lastbilar, telekommunikation och papper. Från Israel importeras framför allt teknikprodukter och matvaror.

Israel erbjuder affärsmöjligheter inom många områden, men framför allt inom läkemedelsbranschen, medicinteknik, ICT, kemisk industri, försvarsindustrin och rymdteknologi. År 2000 undertecknades ett avtal mellan Sverige och Israel om utvecklings- och forskningssamarbete inom högteknologi. Inom ramen för avtalet skapades också ett specifikt projekt – SIBED – i syfte att främja utvecklingen inom innovationsområden.

Business Swedens kontor i Wien är det regionala kontoret som har ansvar för att stödja svenska företag i Israel. Ni är välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer. 

 

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

 
en bild

Hampus Nilzén

Trade Commissioner Austria and Hungary Trade Commissioner Austria and Hungary
+43 140 235 15 21

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster