Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Affärsmöjligheter i Förenade Arabemiraten

en bild
Förenade Arabemiraten (FAE) är en naturlig och stabil hubb för svenska företag som vill göra affärer i Gulfregionen. Hög medelinkomst, utbredd användning av engelska, samt flera långsiktiga infrastrukturprojekt erbjuder både möjligheter och en enkelhet att driva affärer i regionen.

Exporten till FAE under 2017 uppgick till drygt 6,3 miljarder SEK. Olje- och gasindustrin har historiskt sett varit drivande för den ekonomiska utvecklingen i landet, som är den näst största ekonomin i Gulfregionen (efter Saudiarabien). Idag eftersträvar dock landet en mer diversifierad ekonomi och för FAE:s finansiella hubb Dubai så kommer mindre än 1% av BNP från oljeintäkter. Inom FAE finns istället möjligheter för såväl små som stora svenska företag inom en rad sektorer, som beskrivs nedan.

HEALTHCARE


FAE har den andra största hälsa och sjukvård-marknaden av Gulf-länderna och är bland topp-20 länder i världen när det gäller hälsa och sjukvårdsutgifter per capita. Storleken på marknaden förväntas växa kontinuerligt och nå 21.3 miljarder dollar år 2021. Lokala livsstilsrelaterade sjukdomar samt en stor brist på inhemsk ”know-how” är de främsta drivkrafterna bakom tillväxten. Världens näst största mässa inom hälsosektorn (Arab Health) hålls årligen i Dubai. Överlag erbjuder marknaden stora möjligheter för svenska företag inom hälsosektorn.

MOBILITY


Breda satsningar inom mobility såsom investeringar i transport, fordon, flygplatser och i övrig infrastruktur har getts en central roll i nationella utvecklingsplaner. Landet kommer fortsätta att investera i stora flagskeppsprojekt, så som utbyggnaden av de stora internationella flygplatserna i Dubai och Abu Dhabi. Svenska företag har möjlighet att bidra med teknik kopplat till dessa infrastrukturella konstruktionsprojekt och med direkta transportlösningar.

Gulfregionen är hem åt en av världens snabbast växande ICT marknader, där Förenade Arab Emiraten driver på denna utveckling. En hög andel internet- och smartphoneanvändare bäddar för stora möjligheter för servicebaserade teknikföretag och telekomföretag. Stora initiativ (e.g. Smart Dubai och e-government) syftar till att göra samhället i FAE mer uppkopplat, mer digitalt och mer ”smart”; allt från infrastruktur till byggnader ska göras mer högteknologiska. Detta innebär möjligheter för svenska teknikbaserade företag som erbjuder teknik som ligger i linje med dessa visioner. Artifical Intelligence och Cyber Security är också två stora tillväxtområden.

SUSTAINABLE SOLUTIONS


Ökad resursanvändning i och med en stadig befolkningstillväxt, lokalt begränsade resurser av bland annat färskvatten har lett till satsningar såväl inom hållbar energi, avfallshantering och vattenrening. Förnyelsebara energikällor, speciellt inom solenergi, står på agendan för regeringen i FAE och stora satsningar väntar de kommande åren då man hoppas att kunna generera 50% av landets energibehov från förnyelsebara energikällor år 2050. FAE etablerar sig som ett regionalt centra för förnyelsebar energi och miljöteknik, där Abu Dhabi med sitt Masdar-initiativ driver utvecklingen. Dessa initiativ samt lokala utmaningar som att kunna förse ett ökenland med dricksvatten och energieffektiv luftkonditionering öppnar dörrar för svensk expertis och lösningar inom området. Ett huvudsakligt fokus ligger inom energieffektivisering och optimering.

EXPO 2020


År 2020 anordnas världsutställningen Expo 2020: ”Connecting Minds, Creating the Future” i Dubai. Emiratet Dubai’s ekonomi förväntas öka under tiden fram till världsutställningen, med flertalet stora infrastruktur-satsningar samtidigt som alla sektorer i området kommer beröras.

Regeringen beslutade under 2018 att Sverige kommer delta i utställningen med en utställningspaviljong. Expo kommer vara regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet och kommer finansieras gemensamt med näringslivet. Under utställningen beräknas 180 länder delta och 25 miljoner personer besöka utställningen, varav 70% är inresande. Utställningen kommer struktureras kring tre områden: ”Sustainability, Mobility and Opportunity” och kommer pågå från Oktober 2020 till April 2021.  För svenska företag är ett deltagande i Expo 2020 en möjlighet att stärka sin position, både i regionen och globalt, samt att visa upp konkurrenskraftiga och hållbara lösningar.