Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Affärsmöjligheter i Förenade Arabemiraten

en bild
Förenade Arabemiraten (FAE) är en naturlig och stabil hubb för svenska företag som vill göra affärer i Gulfregionen. Hög medelinkomst, utbredd användning av engelska, samt flera långsiktiga infrastrukturprojekt erbjuder både möjligheter och en enkelhet att driva affärer i regionen.

Exporten till FAE under 2017 uppgick till drygt 6,3 miljarder SEK. Olje- och gasindustrin har historiskt sett varit drivande för den ekonomiska utvecklingen i landet, som är den näst största ekonomin i Gulfregionen (efter Saudiarabien). Idag eftersträvar dock landet en mer diversifierad ekonomi och för FAE:s finansiella hubb Dubai så kommer mindre än 1% av BNP från oljeintäkter. Inom FAE finns istället möjligheter för såväl små som stora svenska företag inom en rad sektorer, som beskrivs nedan.

CLEANTECH

Ökad resursanvändning i och med stadig befolkningstillväxt har lett till satsningar såväl inom hållbar energi (FAE har stora satsningar inom solenergi), avfallshantering och waste-to-energy-lösningar. Cleantech och hållbar energi står på agendan för regeringen i FAE, och stora satsningar väntar de kommande åren. FAE etablerar sig som en regional hubb för förnybar energi och miljöteknik, där Abu Dhabi med sitt Masdar-initiativ driver utvecklingen. Nationella planer på att diversifiera energimixen till 2030, där 5-7% skall komma från förnybara källor, samt obligatoriska gröna byggkoder öppnar dörrar för svensk expertis och lösningar inom området. Ett huvudsakligt fokus ligger inom energieffektivisering och optimering.

INFRASTRUKTUR OCH TRANSPORT

Stora infrastruktursatsningar väntas även inom transportsektorn inom landet de kommande åren, och svenska företag har möjlighet att bidra med teknik kopplat till både infrastrukturella konstruktionsprojekt, till direkta transportlösningar. I takt med de allt lägre stål och cement kostnaderna i regionen förbereder FAE en allmän utbyggnad av infrastruktur, speciellt inom områden som transport och energi. Landet fortsätter att investera i stora flagskeppsprojekt, så som utbyggnaden av de stora internationella flygplatserna i Dubai och Abu Dhabi, samt av Jebel Ali hamnen och den interregionala järnvägen som delvis kommer att byggas av Etihad Rail. 

IT OCH TELEKOM

Gulfregionen är hem åt den tredje snabbast växande ICT marknaden i världen där Förenade Arab Emiraten driver denna utveckling. En hög andel internet- och smartphoneanvändare bäddar för stora möjligheter för servicebaserade teknikföretag och telekomföretag. Stora initiativ (e.g. Smart Dubai), syftar till att göra samhället i FAE mer uppkopplat, och mer ”smart”; allt från infrastruktur till byggnader ska göras mer högteknologiska. Detta innebär möjligheter för svenska teknikbaserade företag som erbjuder teknik som ligger i linje med dessa visioner. Cloud Computing och Business Analytics är två stora tillväxtområden.

RETAIL

En stark köpkraft hos befolkningen i landet bidrar till en ökad efterfrågan på varor inom retail. En hög medellön innebär naturligt en stor efterfrågan på produkter inom högre prissegment, men det finns även möjligheter för produkter inom andra prissegment. I FAE finns några av världens allra största shopping center, såsom Dubai Mall som under 2017 hade över 80 miljoner besökare. Flera stora shopping mega projekt är på gång så som Mall of The World i Dubai. Både Dubai och Abu Dhabi har visioner för ytterligare expansion inom segmentet. Dessutom är e-handelssektorn på stor framfart i FAE, och en väldigt hög andel mobilanvändare i landet bäddar för en positiv utveckling de kommande åren.

Hälso- och sjukvård 

FAE ligger i den absoluta toppen när det kommer till tillväxt inom Hälsa och Medicinteknik. Livsstilsrelaterade sjukdomar samt en stor brist på inhemsk ”know-how” är de främsta drivkrafterna bakom tillväxten. FAE har otillräckliga produktionsanläggningar och expertkunskaper vilket medför att de är beroende av import för 93 % av sin medicinska utrustning. Världens näst största mässa inom hälsosektorn (Arab Health) hålls årligen i Dubai, och erbjuder stora möjligheter för svenska företag inom hälsosektorn.

Olja och gas

Som sjunde störst i världen, både gällande produktion och bevisade reserver av olja, är FAE en viktig kugge i den globala oljemarknaden. Med en överväldigande majoritet av reserverna är Abu Dhabi det emirat som dominerar oljeproduktionen och i det intilliggande Hormuzsundet passerar dagligen 40 % av världens sjöburna olja. Här skapas möjligheter för svenska företag med starka traditioner inom skeppstillverkning och ett djupgående kunnande inom marin standard. 

EXPO 2020

Under de kommande åren planeras flertalet stora projekt som innebär intressanta möjligheter för svenska företag. År 2020 anordnas världsutställningen (”Expo 2020: Connecting Minds, Creating the Future”) i Dubai. Från 2017 förväntas landets ekonomi öka med över 4% årligen under tiden fram till världsutställningen, och alla sektorer i området kommer beröras. FAE utför även projekt ämnade att etablera landet som ledande inom hållbara teknologier, såsom en av världens största solenergiparker (Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park utanför Dubai), och Masdar City (en stad utanför Abu Dhabi som ämnas drivas helt av förnybara energikällor).