Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Förenade Arabemiraten

en bild
Förenade Arabemiraten (FAE) är Sveriges tredje största handelspartner i Mellanöstern och Nordafrika. Idag finns fler än 200 svenska företag direkt eller indirekt representerade i landet, och det finns stora affärsmöjligheter att ta tillvara på.

Förenade Arabemiraten har upplevt en snabb modernisering tack vare oljerikedomar som motsvarar världens sjunde största reserver, där ca 94 procent finns i Emiratet Abu Dhabi. Ekonomin drivs förutom oljeutvinning även av handeln som är koncentrerad i den ekonomiska metropolen Dubai. Från att ha tillhört de fattigaste områdena i världen, har landet på kort tid nått en hög levnadsstandard och tillhör idag ett av världens rikaste länder räknat i BNP per capita.

2015 uppgick den svenska exporten till Förenade Arabemiraten till ca 6,8 miljarder kronor, vilket motsvarar en total ökning på 85% sedan 2010. Exporten till landet består främst av fordon, utrustning för telekommunikation, järn, stål och verkstadsprodukter. Importen till Sverige från Förenade Arabemiraten uppgick 2015 till ca 500 miljoner kronor. Huvuddelen av importen bestod av bränsle och kemiska produkter.

Förenade Arabemiraten, och kanske framförallt Dubai, har fått mycket uppmärksamhet i regionen och världen för spektakulära projekt som till exempel Burj Khalifa, världens högsta byggnad. Dubai har även tilldelats anordnandet av nästa världsutställning, Expo 2020, där de estimerade investeringarna enbart i infrastruktur uppgår till nästan 60 miljarder kronor.

Förenade Arabemiraten är också en viktig regional knutpunkt för svenska företag. Många regionala affärsmöjligheter genereras i Förenade Arabemiraten och en betydande andel av handel med svenska produkter går via landet. Mycket på grund av de fördelaktiga etableringsmöjligheterna som erbjuds internationella företag via fler än 30 frizoner i Dubai. Förenade Arabemiraten är dessutom medlem av den regionala politiska och ekonomiska unionen Gulfstaternas samarbetsråd (GCC).

Business Sweden har varit verksamt i Dubai sedan 2006. Kontoret täcker även Egypten, Qatar, Bahrain och Kuwait och består av tio anställda. Tillsammans har vi under årens lopp byggt upp en mycket god lokal kunskap och ett starkt nätverk av lokala företagsledare och beslutsfattare från både den statliga och privata sektorn i syfte att främja den svenska konkurrenskraften i regionen.

Kontakta oss för mer information kring aktiviteter och hur svenska företag kan ta del av upphandlingar och projekt som lanseras i samband med de kommande insatserna i Dubai, Förenade Aramemiraten och övriga Mellanöstern. Vi vänder oss både till dig som redan är etablerad eller verksam i regionen och till dig som är intresserad av att ta del av de nya möjligheterna som utvecklingen i Mellanöstern erbjuder.

Case

Visa fler case
en bild

Massoud Biouki

Trade Commissioner, UAE Trade Commissioner, UAE
+971 442 986 00
E-post massoud.biouki@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.