Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

“Symbiocare – Health by Sweden”

“Symbiocare – Health by Sweden” är ett regerings- och branschinitiativ som grundades 2010. Det är en kommunikationsplattform som drivs av Business Sweden och Swecare Foundation. Syftet är att främja svensk sjukvård och Life Science internationellt samt stimulera samarbete.

Detta görs genom att tillhandahålla insikter om svenska sjukvårdssystemet och genom att underlätta kontakt med myndigheter, akademin, sjukvården och Life Science industrin. Syftet är att dela erfarenheter, metoder och kunnande globalt eftersom vi tror att samarbete är nyckeln till att skapa en sjukvård i världsklass för alla. Traditionen av samarbete och medskapande är nyckeln till att Sverige kan erbjuda vård i världsklass för alla till en rimlig kostnad.

Symbiocare samarbetet i Slovenien började 2013 och har fokuserat bl.a. på äldrevård med målsättningen att utbyta erfarenheter och lyfta fram bra exempel på svenska företagslösningar och koncept för hälso- och äldrevård. Resultaten har, bland andra, varit att man med nya arbetssätt, som bygger på bl.a. ISO 15621, visat på att man kan förbättra kvaliteten på tjänsterna, livskvalitet för patienter och arbetssituationen för vårdpersonalen inom slovensk sjukvård och samtidigt på ett kostnadseffektivt sätt.