Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Affärsmöjligheter

Irland genomgår stora förändringar, med både möjligheter och utmaningar. Öppenhet för den globala marknaden, utländska investeringar och handel har gjort det möjligt för den Irländska staten att stödja tillväxten och fullfölja infrastrukturprojekt som tidigare stoppats. Detta genom en 27 miljarder Euro återhämtningsplan för åren 2016- 2021. Business Sweden ser tillväxtpotential för svenska företag inom en rad områden såsom Hälsa/sjukvård, ICT, Energi/Clean Tech. Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Hälsa och sjukvård

Personalbrist och ökade behov visar tydligt att Irland måste identifiera mer kreativa och effektiva sätt att möta sina kritiska krav inom sjukvården. Förutom att attrahera medicinsk talang är Irlands huvudfokus att tillhandahålla hemsjukvård, mordanisera befintliga sjukvårdsanläggningar och bygga nya anläggningar för att balansera den förväntade tillväxten av befolkningen över 65 år. Med ett skiftande fokus från centraliserad till decentraliserad upphandling inom den Irländska sjukvården ökar möjligheten för fler och mindre aktörer, vilket gynnar och skapar affärsmöjligheter för Svenska små och medelstora företag.

Affärsmöjligheter för svenska företag inom den Irländska hälso-och sjukvården:

  • Konstruktionen av The National Children’s Hospital på St James’s Hospital och två satellit center
  • Två nya avdelningar på Cork University Hospital och University Hospital Galway
  • 94st nya primärvårdscenter runt om i Irland

Energi/Clean Tech

I december 2015 publicerade den Irländska regeringen en ny ambitiös energiplan ’Ireland’s Transition to a Low Carbon Energy Future’ med målsättningen att minska CO2-utsläppen med 80-85 procent före 2050. Förnybar energi och energieffektivisering kommer vara centrala delar för att nå dessa mål.

Idag står icke förnybar energi för över 90 procent av den totala energikonsumtionen i Irland. Målsättningen är att denna ska sjuka med 6 procent till 84 procent 2020 för att Irland ska nå sitt bindande EU mål.

Det råder nu ett stort intresse i Irland för att finna nya hållbara alternativ för att ställa om sitt energisystem. De nordiska länderna har ett gott rykte och ses som intressanta exempel på hur Irland kan öka andelen förnybar energi och sitt arbete med energieffektivisering. Det finns flera teknikområden inom segmenten elektricitet, värme och transport som är av intresse för den Irländska marknaden.

Affärsområden med särskilt fokus för svenska företag är:

  • Vindkraft
  • Fjärrvärme
  • Smarta elmätare och energieffektivisering.

ICT

Irland är en global och framgångsrik teknologisk hub. Nationen är en av de främsta exportörerna av IT-tjänster i världen och har en av Europas mest avancerade infrastruktur för telekommunikation.

Techsektorns traditionella aktörer, såsom Intel, HP, IBM, Microsoft och Apple, har sedan länge varit etablerade med verksamheter på Irland. De har nu fått sällskap av den nya vågen av tech-bolag, exempelvis inom internet och sociala medier, inklusive Google, Facebook, Linkedin, Amazon, PayPal, eBay och nu senast Twitter. Dessa företags etableringar på Irland har vidareförankrat landet som ett av Europas främsta technationer.

En välutbildad och erfaren arbetskraft, en öppen ekonomi, tillsammans med den konkurrenskraftiga bolagsskatten gör det attraktivt för många utländska techbolag att investera och etablera sig på Irland.