Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Affärsmöjligheter i Ungern

en bild
I Ungern finns investerings- och affärsmöjligheter för aktörer i olika strategiska faser. Små och medelstora företag kan komma närmare till sina multinationella kunder. Globala företag kan hitta pålitliga drift- och distributionscentraler eller shared service centra. Tillverkningsföretag, som behöver lokal närvaro på marknaderna i Syd- och Östeuropa, finner i Ungern möjligheten till kostnadseffektiv och säker produktion. High-tech företag kan hitta partners för att outsourca forskning och utveckling

Till Ungerns främsta industrier hör verkstadsindustrin där landet har en stark tradition med välutbildade ingenjörer och flera framgångsrika företag. Speciellt har Ungerns telekomindustri och transportsektor lockat en stor mängt utländska investeringar. Utöver infrastruktursatsningar bidrar den höga utbildningsnivån till tillväxt inom kunskapsbaserade tjänstnäringar som t.ex. programmering.

Tillverkningsindustri

Tillverkning av fordon, elektronik, medesinteknik, livsmedel, mm adderar nästan 25% till Ungerns BNP. Den ungerska regeringen är starkt engagerad att attrahera utländska investeringar genom en rad reformer såsom t.ex. minskad inkomst- och bolagsskatt, införandet av dual utbildning och strategiska partnerskapskontrakt. Svenska företag har totalt 10 000 anställda inom tillverkningsindustrin i Ungern.

Baserad på en bred och kompetent företagsbas inom den Ungerska tillverkningsindustrin, ser Business Sweden möjligheter för svenska företagen att hitta underleverantörer eller outsourcing partners bland produktionsföretag i landet.

ICT

Ungern rankas sedan flera år tillbaka i spetsen bland länderna i CEE när det gäller IT-investeringar per capita. Marknaden för ICT-outsourcing är en av starkast växande i Ungern. En indikation på detta är att flera betydande svenska bolag som t.ex. Ericsson, Sigma Technology och Semcon har etablerat egna dotterbolag i landet. Ericsson är i dagsläget Ungerns största R&D-bolag med ca 1900 anställda. Dessutom har ett antal svenska och utländska IT-bolag utnyttjat de välutbildade ungerska ingenjörernas kunskaper via olika typ av partnerskap.

”Digital Nation Development Programmet” sätter ramarna för den strategisk handlingsplan som kommer att driva utvecklingen av landets ICT sektor fram tills år 2020. Denna satsning kan medföra intressanta möjligheter för svenska bolag inom ICT.

Medtech och Pharma

Både MedTech- och Pharmasektorerna är traditionellt sett starka i Ungern. Landet är allmänt erkänt för sina insatser och innovationer i t.ex. kemi och biologi. Detta har resulterat i en högt specialiserad teknisk utveckling av MedTech och en betydande export av t.ex. läkemedel. Ett ökande antal lokala SMEer samt flera multinationella bolag inom MedTech och Pharma drar nytta av den gynnsamma miljön och produktiva arbetskraften i landet.

en bild

Maja Zoric

Trade Commissioner Trade Commissioner
+48 602 672 645