Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Ungern

en bild
Ungern erbjuder, med sitt strategiska geografiska läge samt sin välutbildade och kostnadseffektiva arbetskraft, en mycket intressant marknad för svenska företag som vill expandera österut.

Ungern har högst FDI per capita i regionen, vilket bland annat beror på landets centrala geografiska läge och tillgången till en kvalificerad och kostnadseffektiv arbetskraft. Ett starkt engagemang från regeringens sida, och implementeringen av en investeringsvänlig ekonomisk policy, har bidragit till att attrahera utländska investeringar.

Det finns idag cirka 180 svenska företag i Ungern. Dessa företag är verksamma i en rad olika industrier såsom ICT, telekom, elektronik, fordons- och transportindustrin, vård och hälsa samt miljö och energi.  Den svenska exporten till Ungern uppgick år 2016 till ca 5,3 miljarder kronor, motsvarande 0,4 procent av Sveriges sammanlagda export. Till de främsta exportvarugrupperna hör verkstadsprodukter, halvfabrikat och läkemedel från Sverige. Ungern är dessutom ett Gripenland, vilket har inneburit ett intensifierat ekonomiskt och tekniskt utbyte samt stärkt den bilaterala relationen mellan länderna.

Sverige och svenska lösningar har ett gott renommé i Ungern och associeras med kvalitet och förtroende. Detta uppskattas mycket i affärslivet och betyder oftast en positiv inställning mot nya svenska företag som planerar exportera till, eller etablera sig i, landet.

Business Sweden i Ungern hjälper svenska företag med en rad olika tjänster, exempelvis affärsutvecklingsstöd, företagsetablering, stakeholder management och rekrytering.

Business Sweden har identifierat affärsmöjligheter inom branscher såsom teknologier kopplade till fordonsindustrin, energisektorn, säkerhets- och försvarssektorn samt lösningar som kan bidra till kostnadseffektivitet ökad kvalitet inom sjukvårdssektorn.

Kontoret i Budapest hör till det regionala huvudkontoret i Wien som även täcker in marknaderna i Österrike, Schweiz, Slovenien, Kroatien och Israel samt hanterar förfrågningar för Serbien, Montenegro, Makedonien, Bosnien & Hercegovina, Kosovo och Albanien. Teamet som arbetar i regionen har omfattande kunskap och erfarenhet av de lokala marknaderna men också vad gäller språk, kultur och affärsmiljö.

en bild

Hampus Nilzén

Trade Commissioner Austria and Hungary Trade Commissioner Austria and Hungary
+43 140 235 15 21

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.