Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Energi- och Miljöteknik

en bild
Energi- och Miljöteknik i Tyskland

Tysklands energiomställning, den s.k. ”Energiewende”, är i full gång och sätter ramarna för hela branschen. Den beslutade nedläggningen av kärnkraftverken som alltjämt står för 13% av energimixen ska fullbordas 2022 och innebär att stora investeringar görs i förnyelsebara energikällor såsom vindenergi, solenergi och biomassa. Genom att fokus förskjutits från konventionella energikällor som kärnkraft och brunkol har de förnyelsebara energikällorna på ett fåtal år vuxit kraftigt och står nu för över ca 30% av elproduktionen.

Den tyska marknaden för cleantech värderades 2013 till 344 miljarder euro och framöver väntas inte minst stora investeringar i utbyggnaden av elnätet, vilket delvis finansieras av elskatter som adderas till elpriset. Ett annat viktigt energimål är satsningen inom e-mobilitet där man till år 2020 önskar ha en miljon elbilar på landets vägar. För att nå detta mål satsar regeringen totalt 400 miljoner euro för att fram till 2020 få 5 000 snabbladdstationer och 10 000 vanliga laddstationer på plats. Parallellt kan det noteras att alternativa drivmedel såsom flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) tillmäts allt större uppmärksamhet. I fokus står även utveckling av lönsamma energilagringslösningar samt energieffektivisering av fastigheter för att genom klimatsmarta hus och andra åtgärder göra landets byggnader klimatneutrala till 2050. Genom att  kommersiella aktörer och privata storförbrukare med början 2017 stegvis åläggs att installera smarta mätare väntas markanden för dessa produkter och därmed förknippade lösningar växa. 

Utmaningarna som är förknippade med Tysklands energiomställning innebär stora affärsmöjligheter för svenska aktörer som erbjuder energirelaterade produkter och tjänster.

 

Kontakta gärna våra kollegor Catharina Dreier och Maximilian Richter för en dialog kring just era möjligheter i Tyskland.

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

 
en bild

Catharina Dreier

Senior Project Manager Berlin Senior Project Manager, Berlin
+49 30 893 60 634