Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Turkiet

en bild
Turkiet har under 2000-talet varit en av världens snabbast växande ekonomier med en vision om att bli världens tionde största ekonomi före 2023, det vill säga i samband med landets hundraårsjubileum. Turkiet har en ung och växande befolkning samt ett gynnsamt geografiskt läge, vilket gör landet till en attraktiv destination för svenska företag med aspirationer för affärer i en större region.

Turkiet är idag världens 18:e största ekonomi och Europas sjunde största med en BNP som uppgick till 720 miljarder dollar under 2015. Turkiet har sedan 2002, bortsett från ett litet tapp under finanskrisen år 2009, haft en stadig tillväxt och kontinuerligt förbättrat sin ekonomi. Det finns flera förklaringar till att Turkiets ekonomi har varit på sådan stark frammarsch, exempelvis:

  • Omfattande infrastrukturinvesteringar i hela landet, såsom utbyggnad av det så kallade 4,5 G-nätverket, satsningar på nybyggnation och modernisering i storstäderna, omfattande utveckling av järnväg, motorväg och tunnelbana, vidareutveckling av sjukvården och ambitionen om att göra landet till ledande inom så kallad ”hälsoturism”, byggandet av världens blivande största flygplats i Istanbul, investeringar i smartare energilösningar, turism, etc.

  • Stor befolkning (ca 78,7 miljoner) med en ung medelålder (31 år) och förbättrad ekonomi som har medfört en ökad efterfrågan på varor och tjänster. I tillägg är arbetskraften välutbildad.

  • Tullunion med EU

  • Konkurrenskraftiga skattesatser

  • Landets geografiskt gynnsamma läge har visat sig vara en fördelaktig bas för affärer i Europa, Mellanöstern, norra Afrika och Centralasien.

Handelsrelationerna mellan Sverige och Turkiet började redan på 1700-talet och idag har ca 140 svenska företag egen verksamhet i Turkiet. Utöver detta har 270 svenska bolag distributörer eller agenter i Turkiet. Den bilaterala handeln mellan Sverige och Turkiet uppnådde 23,6 miljarder kronor under 2015 och varor som huvudsakligen exporteras till Turkiet från Sverige återfinns främst inom maskinindustrin och pappersindustrin, men också kemiska produkter och läkemedel, järn- och metallprodukter, fordonsrelaterade produkter, telekommunikationsutrustning och elektriska apparater.

På senare tid har Turkiet påverkats av en rad händelser som inträffat såväl i landet som inom regionen och kulmen av det senaste årets händelser utgörs sannolikt av det misslyckade militärkuppförsöket i juli 2016. Ekonomiskt har Turkiet emellertid klarat sig väl trots dessa händelser och den turkiska regeringen är mån om att sysselsättningen hålls igång och att såväl lokala/nationella som utländska företag fortsatt kan verka på ett framgångsrikt sätt i landet. Infrastruktursatsningarna fortsätter och den turkiska regeringen erbjuder dessutom goda incitament för bolag som vill investera i landet.

Givet utvecklingen i landet under det senaste året initierade Business Sweden under sommaren 2016 en så kallad Business Climate Survey (affärsklimatstudie) som syftade till att få en tydlig, nyanserad och uppdaterad bild av hur svenska bolag, etablerade i landet, upplever hur det är att bedriva verksamhet i Turkiet. Ungefär 80 svenska bolag (såväl små, som mellanstora och mycket stora bolag är representerade) deltog och det konstateras att svenska bolag med etablering i landet ser en mycket god potential i Turkiet, såväl kort- som långsiktigt. De svenska företagen förväntar sig att deras egna branscher kommer att växa, att deras egna verksamheter kommer att investera och expandera med ökad omsättning och lönsamhet till följd. Sammantaget ser alltså svenska bolag med erfarenhet av och kunskap om Turkiet mycket ljust på framtiden i landet.

Business Sweden erbjuder en rad tjänster för svenska företag som vill etablera sig eller växa på den turkiska marknaden. Vi hjälper företag, oavsett storlek, med allt ifrån inkorporering till marknadsanalyser, att hitta distributörer, agenter eller återförsäljare och att utveckla affären.

Business Sweden har varit aktivt i Turkiet sedan 1991. Idag består Business Sweden i Istanbul av ett team på sju managementkonsulter med bred kunskap av den turkiska marknaden och ett starkt nätverk inom bland annat energi-, hälso-, transport-, telekommunikation- och detaljhandelssektorn. Business Sweden i Istanbul bistår i snitt 100 svenska företag per år med tjänster och rådgivning på den turkiska marknaden.

Du är välkommen att kontakta oss för att få information om de aktuella affärsmöjligheterna i Turkiet och om hur vi kan hjälpa dig att uppnå en lyckad etablering och tillväxt på den turkiska marknaden.

Case

Visa fler case
en bild

Edin Erkocevic

Trade Commissioner Trade Commissioner
+90 212 317 90 55 Ext 15

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.