Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Brexit – agera nu

en bild
Storbritanniens beslut att lämna EU kommer att ge effekter på såväl tillverkande industrier som tjänsteföretag. Effekterna på marknaden kommer bli djupgående och påverka en rad områden som exempelvis arbetsmarknad och värdekedjor.

Storbritanniens aktiverande av artikel 50 och efterföljande otydlighet kring Brexitförhandlingarna har skapat osäkerhet hos svenska företag. Osäkerheten beror på att vi idag ännu inte helt kan förutse vad utfallet från förhandlingarna blir vilket leder till ett dilemma för företagen. Antingen agerar du idag och riskerar att investera för ett utfall som kanske inte inträffar eller så avvaktar du med att agera och riskerar att vara oförberedd då möjliga större negativa effekter slår igenom.

Brexit påverkar en rad områden vilket skapar osäkerhet för företagen

 en bild

Det står klart att Brexit har potential att skapa så omfattande effekter på svenska företag att en väntan på att få mer klarhet kring förhandlingarna riskerar att lämna företagen med för lite tid kvar att agera innan effekterna slår igenom – det kan alltså i sig självt vara en risk att avvakta och se åt vilket håll utvecklingen går.

I dagsläget finns det sex olika huvudscenarion på utfall som alla på sitt sätt kommer ha en påverkan på svenska företag:

  • Ingen överenskommelse – handel enligt WTO-regelverket
  • Endast ”skilsmässoavtal” gällande Storbritanniens utträde ur EU
  • Begränsat handelsavtal
  • Bilateralt frihandelsavtal
  • Fortsatt tillgång till EU:s inre marknad
  • Fortsatt tillgång till EU:s tullunion

Företag som formulerar strategier för hantering av osäkerheten kring Brexit kommer att kunna agera snabbare när detaljerna kring förhandlingen blir tydligare. Business Sweden rekommenderar därför svenska företag att utifrån en strukturerad och scenariobaserad process agera på osäkerheterna kring Brexit.

Business Sweden rekommenderar en strukturerad process för hantering av osäkerheter kring brexit

en bild

En så kallad “hård” Brexit kan innebära att handel med Storbritannien i framtiden regleras enligt WTO-regelverket med tariffer på all import och export. Utöver tariffer skulle det även leda till ökade kostnader för företagen i form av administration, eventuella systemkrav samt ökad arbetsbörda. Två exempel på industrier som skulle drabbas vid en hård Brexit är fordons- och livsmedelsindustrierna.

En hård brexit försämrar din rörelsemarginal

en bild

en bild

Business Swedens kontor i Storbritannien följer Brexitprocessen noggrant och ger löpande rådgivning till svenska företag rörande hur de bäst kan navigera osäkerheterna kring Brexit, samt vidta rätt åtgärder för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft på den brittiska marknaden oavsett utfall av förhandlingarna. Kontakta oss för mer information.

en bild

Erik Seiving

Project Manager Project Manager
+44 20 7258 5154
E-post erik.seiving@business-sweden.se