Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Hantera potentiella effekter av Brexit redan nu och förbli konkurrenskraftig

en bild
Storbritanniens beslut att lämna EU kommer att ge effekter på såväl tillverkande industrier som tjänsteföretag. Effekterna på marknaden kommer att bli djupgående och påverka en rad områden som exempelvis arbetsmarknaden och företags värdekedjor

Vi befinner oss nu mindre än ett år från Storbritanniens officiella utträde ur EU. Efter en nu överenskommen transitionsperiod under vilken reglerna antas vara väldigt liknande de som finns idag står Storbritannien från och med den 1 januari 2021 utanför den inre marknaden

Utfallet av Brexitförhandlingarna förblir dock oklart vilket lämnar flera olika tänkbara utfallsscenarion. Exempelvis skulle en så kallad “hård” eller ”no deal” Brexit kunna innebära att handel med Storbritannien i framtiden regleras enligt WTO-regelverket med tariffer på all import och export samt möjliga betydande icke-tariffera hinder jämfört med idag

Svenska företag kan agera idag och riskerar att investera för ett utfall som kanske inte inträffar eller avvakta och riskerar att vara oförberedda då möjliga ännu större negativa effekter slår igenom

Agera nu

Företag som formulerar strategier för hantering av osäkerheten kring Brexit kommer att kunna agera snabbare när detaljerna kring förhandlingen blir tydligare och därmed förbli konkurrenskraftiga. Vissa företag ligger i framkant och har redan vidtagit åtgärder men många är dock fortfarande otillräckligt förberedda för Brexit

Business Sweden rekommenderar att svenska företag förbereder sig för Brexit i tre steg:

  1. Utvärdera effekterna av Brexit. Identifiera områden där de är sårbara i och med Brexit och utveckla handlingsplaner utifrån en strukturerad och scenariobaserad process
  2. Implementera fastlagda/beslutade åtgärder från handlingsplaner
  3. Monitorera utvecklingen av Brexit inom viktiga områden där företagen är sårbart i och med Brexit

Om Business Sweden i Storbritannien

Business Swedens kontor i Storbritannien följer Brexitprocessen noggrant och ger löpande rådgivning till svenska företag rörande hur de bäst kan navigera osäkerheterna kring det brittiska utträdet ur EU samt hur de kan vidta rätt åtgärder för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft på den brittiska marknaden oavsett utfall av förhandlingarna. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om Brexit

en bild

Johan Ottosson

Project Manager Project Manager
+44 7572 60 98 81