Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Affärsmöjligheter i Storbritannien

Sverige och Storbritannien har långa handelstraditioner och den brittiska marknaden är en stark referensmarknad för många andra länder. Geografisk och kulturell närhet, låga språkbarriärer och tydligt regelverk gör det enkelt att göra affärer. Potentialen avspeglas även i exportstatistiken där Sveriges export till Storbritannien uppgick till SEK 74,4 miljarder under 2017 och utgör därmed en betydande del

Business Sweden UK har goda erfarenheter med svenska företag som vill starta export från Sverige genom att etablera sig och expandera på den Brittiska marknaden. Vi har identifierat fem branscher som vi ser har extra stor potential för svenska företag, vilka är IT och Telekom, Energi och Miljöteknik, Tillverkande Industri, Retail och Konsumentprodukter, Hälso- och Sjukvård och Life Science 

IT och Telekom

Storbritannien har den största och snabbast växande IT-sektorn i Europa. Det är främst försäljning av mjukvara och tjänster som driver marknaden. Sammansättningen av ekonomin gör att det finns möjligheter för både allmänna och vertikal-nischade IT leverantörer. Det finns en stark efterfrågan för molntjänster och IT-säkerhet såväl inom offentlig som privat sektor. Storbritannien har den största mobiltelefonimarknaden i Europa och i andel av BNP världens största internetekonomi. IoT förväntas generera £100 miljarder över 10 år och E-hälsa och big data är nödvändigheter för den brittiska offentliga hälsosektorn NHS eftersom de ser en ökad efterfrågan och försörjningstryck 

Energi och Miljöteknik

Storbritannien är ett av de länder i Europa med de mest ambitiösa klimatmålen. År 2020 ska 15% av Storbritanniens energikonsumtion bestå utav förnybara energikällor. Detta har lett till att användningen av förnybarenergi mer än dubblerats under de senaste fem åren. Intressanta områden för många svenska företag återfinns idag inom exempelvis fjärrvärme, hållbara transportsystem, vindkraft och sophantering 

Tillverkande Industrier

Storbritannien är den nionde största tillverkande nationen i världen och sektorn har en liknande sammansättning som den svenska, vilket öppnar upp för exportmöjligheter för svenska tillverkande företag. Den brittiska tillverkande industrin står för ungefär en tiondel av landets BNP. Bil- och flygindustrierna är två av de snabbast växande sektorerna inom tillverkande industrier. Några stora trender inom tillverkande industrier är re-shoring, automation och introduktion av nya teknologier och material 

Retail och Konsumentprodukter

Detaljhandeln i Storbritannien är den näst största i Europa med ihållande tillväxt som drivs av framför allt online och livsmedelsdetaljhandeln. Det är en viktig sektor för den brittiska ekonomin och representerar ungefär 20% av landets BNP. London har störst koncentration av detaljhandel i Europa och är den största importören av internationella varumärken 

Onlineshopping är störst i Storbritannien av hela Europa och förväntas ha en god tillväxt de kommande åren. Butiksbaserad försäljning står dock fortfarande för cirka 85% av den totala sektorn. Livsmedelshandeln i Storbritannien står för hälften av detaljhandeln och är värderad till £158 miljarder. Sedan 2012 samarbetar Business Sweden i Storbritannien med Ocado där de brittiska konsumenterna erbjuds köpa svenska livsmedel genom en ’Try Swedish’ shop hos Ocado. Klädkonsumtionen i Storbritannien har haft en stadig tillväxt de senaste 5 åren och omsätter £40 miljarder. Storbritannien har influerats av det så kallade ”Scandimania”- fenomenet där brittiska konsumenter eftertraktar svensk och skandinavisk design, vilket är positivt för export från Sverige inom detaljhandeln 

Hälso- och Sjukvård och Life Science

Den nationella hälsovården NHS är världens största integrerade offentliga hälsovårdssystem. NHS står inför ett antal utmaningar som t ex ökade kostnader på grund av en åldrande befolkning och livsstilsrelaterade sjukdomar som måste adresseras för att motverka budgetunderskott. Dessa utmaningar öppnar för affärsmöjligheter för svenska bolag som verkar inom exempelvis förebyggande- och värdebaserad vård, diabetesvård och e-hälsa som är fokusområden för Department of Health

 

en bild

Gustaf Bergström

Market Area Director Market Area Director
+44 20 7258 5131