Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Affärsmöjligheter i Spanien

Den återhämtande ekonomin i Spanien erbjuder en närmarknad med god tillväxt där inhemsk efterfrågan beräknas fortsätta stiga under kommande år. Även arbetslösheten, som nu är under 20 procent, förväntas fortsätta sjunka ner till 15 procent år 2020. En av effekterna från finanskrisen är ökad internationell handel vilket återspeglas i såväl utfall och fortsatta prognoser för spansk handelsutveckling vilket gynnar svenska export- och importföretag.

Med en förutspådd långsiktig tillväxt av Spaniens ekonomi, där både import och export väntas öka ser vi fortsatt positiva möjligheter för den svenska exporten till Spanien. En av de sektorer som är under stark tillväxt i Spanien är fordonsindustrin vars produktionsvolym ökade med drygt 14 procent under 2015 och står för 10 procent av landets BNP. Andra områden där det finns stor efterfrågan på lösningar är inom miljöteknik så som avfallshantering och vattenhantering.

Business Sweden har med goda resultat stöttat svenska företag i Spanien inom de flesta sektorerna inklusive de allra största så som ICT och telekom, finans, råvaror, tillverkningsindustri, handel, turism, medicinteknik, infrastruktur och kemiteknik. Det svenska varumärket är starkt i Spanien och vi ser stor potential för både stora och små svenska företag då svenska varor, tjänster och affärspartners är starkt efterfrågade inom samtliga branscher.

Kontakta oss så berättar vi mer om Spanien som exportmarknad, och hur vi på Business Sweden kan hjälpa till med strategisk rådgivning, marknadsanalyser, partneretablering och annat operativt stöd för att göra ditt företag framgångsrikt i Spanien och som underlättar en framgångsrik etablering.

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.