Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Värdebaserad hälso- och sjukvård: konferens och middagsmottagning med Symbiocare

en bild
Business Sweden i samarbete med Rosmedex, centrum för hälsovårdens kvalitetsbedömning och kontroll av Ryska federationens hälsovårdsministerium, organiserade den 23 November konferensen ”IV International Scientific-Practical Conference” på temat "Teknologisk Hälsobedömning: Konceptet för värdebaserad hälso- och sjukvård”. Konferensen följdes sedan av en Symbiocare nätverksmiddag på Svenska ambassaden i Moskva

Under de senaste åren har Business Sweden tillsammans med framstående svenska hälso- och sjukvårdsföretag skapat en rysk-svensk plattform för kunskapsutbyte och affärsdialog inom det viktiga hälsovårdsområdet. Fokus för samarbetet har varit att gradvis implementera resultatfokus i det ryska hälsovårdssystemet inspirerat av värdebaserad hälso- och sjukvård konceptet. Genom att samla internationella experter från ICHOM, hälsovårdsmyndigheter, vårdgivare, vårdpersonal, akademiker och branschexperter, möjliggör Business Sweden fruktbara diskussioner och uppmuntrar samarbete. AstraZeneca, Atlas Copco, Elekta och Diaverum representerade den svenska industrin i år.

Hälso- och sjukvårdssystemen runt om i världen är mitt i en historisk övergång med patienten i centrum av vården, med framgång uppmätt i välmående, förbättrade resultat, minskad variabilitet, ökad kvalitet och patientnöjdhetsresultat. För att uppnå bästa möjliga patientresultat, samtidigt som kostnaderna begränsas, arbetar intressenter från hela hälsoområdet aktivt med att gå över till ett mer transparent och värdebaserat tillvägagångssätt för service, betalning och policy.

Att säkra patient-fokuserade hälsosystem kommer bygga på en förståelse om vad som är både viktigt och vad som fungerar för patienten. Resultatet är det ultimata måttet på framgång inom vården. När man söker behandling vill patienter veta hur deras liv kommer se ut efter behandlingen; kommer jag kunna komma tillbaka till jobbet? Kommer jag att kunna ta hand om mig själv om mina symptom förbättras? Fokus på resultat som faktiskt spelar roll för patienten, tillsammans med framsteg inom digital teknik skapar många möjligheter att förbättra tillgången till vård, minska variationen i resultaten, öka vårdkvaliteten och förbättra kostnadseffektiviteten.

I januari 2017 träffades hälsoministrarna från över 35 OECD och partnerländer i Paris för att utbyta sina idéer, ambitioner och utmaningar för "The Next Generation of Health Reforms". Ministrarna kom överens om framtida prioriteringar för arbetet i OECD:s hälsokommitté. En av prioriteringarna är antagandet och rapporteringen av patientrapporterade resultatåtgärder på ett standardiserat sätt över hela världen i samarbete med International Consortium for Health Outcome Measurement (ICHOM).

Sverige är en av de globala aktörerna som leder omvandlingen till ett mer patient-centrerat och värdebaserat system. Detta innebär att länder ser till Sverige för inspiration, råd, lösningar och innovationer på området. Trenden mot värdebaserad hälso- och sjukvård erbjuder således stora möjligheter för svenska medicintekniska och farmaceutiska företag om de kan visa att de erbjuder innovationer som direkt leder till bättre patientresultat. Att göra det kräver att man antar flera strategier. En av de viktigaste strategierna är att främja tanken att värde inte motsvarar priset, och att investeringar i verkliga innovationer kan minska de totala utgifterna. Därför arbetar Business Sweden med ICHOM och dess globala nätverk av politiska beslutsfattare och vårdgivare för att stärka innovationsledarskapet för den svenska vården och livsvetenskapsindustrin över hela världen.

en bild

Ekaterina Pravdina

Project Manager Project Manager
+7 495 788 11 38