Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Rysk-Svensk affärsdialog mellan företagstoppar och regeringstoppar

en bild
Den 24 maj 2018 välkomnade St Petersburg den tyngsta svenska företagsdelegationen till Ryssland på många år, med ett rundbord som skulle täcka ämnet "Digital Transformation of Business and Investment Potential" med relevanta ryska myndigheter. Dialogen organiserades av Business Sweden i Moskva i samband med St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), vilket är affärernas flaggskeppsforum i Ryssland

Oscar Stenström, statssekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde, och globala ledare från Volvo Group, Oriflame, AstraZeneca, Stena, IKEA, Ferronordic och högt uppsatta befattningshavare från Ericsson, EF, SKF, Scania och Investor delade bordet med viceministern för industri och handel i Ryssland, Alexander Morozov, och andra seniora representanter från ryska myndigheter och regioner.

Svenska företag ser en stor potential på den ryska marknaden. Bland de mest lovande områdena är den avancerade komponenten humankapital, som nyligen har blivit en möjliggörare för digitalisering och en katalysator för innovation. Huvudämnena involverade diskussioner om hur statliga regulationer kan hjälpa till att främja utveckling, utan att begränsa den. Företagsledarna diskuterade de roller de har i att frigöra humankapitalets potential, öka kreativitet, entreprenörskap, innovation, skapa arbetstillfällen, diversifiera ekonomier och sist men inte minst deras påverkan på tillväxten i Ryssland och Sverige. Företagen beskrev också sina genomförda och planerade projekt samt partnerskap i området.

Från en extern investerares ståndpunkt kan Ryssland anses ha tvingande regler med syftet att stödja lokaliserade företag och upplevas diskriminerande mot importörer. Den reglerade affärsmiljön gör ibland investeringsärenden svåra att motivera. De svenska företagsledarna poängterade att Ryssland behöver en uppfylla några kriterier för att underlätta bringandet av utländsk teknologi och investeringar. De önskas ha mer förutsägbara regler och regleringar, ett transparent rättssystem, mekanismer som stödjer sökandet efter partners och joint ventures, begränsad byråkrati, införda hållbarhetsprinciper, följa det globalt vanliga ekosystemet, tydliga patentmekanismer och processer, immateriella rättigheter och skydd av investerarnas rättigheter bland andra.

I slutändan var alla deltagare överens om att globala samarbeten bidrar till teknisk och ekonomisk utveckling, och därmed till förbättringar av befolkningens välbefinnande. Ett smidigt samarbete mellan regeringen, akademin och privatverksamheten är en grund för vidareutveckling av rysk talang, innovation och ekonomi. Sådana samarbeten kräver strukturella reformer och investeringar i grundläggande forskning och utbildning från det ryska företaget.

RUSSIA-SWEDEN TOP-LEVEL BUSINESS DIALOGUE  RUSSIA-SWEDEN TOP-LEVEL BUSINESS DIALOGUE  RUSSIA-SWEDEN TOP-LEVEL BUSINESS DIALOGUE

Foton från Roscongress Foundation

När det gäller konkreta initiativ uttryckte den svenska sidan sin öppenhet för samarbete och en stark vilja att bidra till ytterligare förbättring av investeringsklimatet i Ryssland genom att dela med sig av bästa praxis globalt, lokal utbildning av talang, tekniskt understöd och konstruktion av ny teknik, och stödja ett brett spektrum av ”people-to-people”-kontakter.

St Petersburgs internationella ekonomiska forum (SPIEF) har arrangerats sedan 1997 och har genom åren blivit ett av världens största internationella ekonomiska forum. I år samlade forumet cirka 15 000 deltagare, med högtidsgäster så som president Macron från Frankrike och premiärminister Abe från Japan. Det Ryska-Svenska runda bordet samordnades av Business Sweden, Sveriges ambassad i Moskva, Roscongress Foundation och Östkontoret.

en bild

Ekaterina Pravdina

Project Manager Project Manager
+7 495 788 11 38