Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Ryssland

en bild
Ryssland är en stor marknad som behöver moderniseras i många avseenden. Sanktioner och ett lågt oljepris har tyngt den ryska ekonomin på sistone och därför efterfrågas kostnadseffektiva och kvalitativa produkter och lösningar.

Ända sedan vikingarnas tid har Sverige handlat med Ryssland. Före revolutionen i början av 1900-talet var bland andra bröderna Nobel och Ericsson aktiva på den ryska marknaden. Sverige och svensk innovation står sig stark även idag, och förknippas med positiva värden.

Svenska företag anses generellt som goda affärspartners i Ryssland. Den senaste tidens politiska oro och sanktionspolitik har hindrat handel i en del sektorer, framförallt inom offentlig upphandling. Trots detta gör storleken och den geografiska närheten Ryssland till en intressant marknad med många affärsmöjligheter för svenska företag.

Fler än 400 svenska företag finns idag i Ryssland med dotterbolag.

Svensk export till Ryssland har ökat de sista åren. Under 2018 exporterade Sverige varor för ungefär 21,1 miljarder SEK till Ryssland, vilket var en ökning med 3%, medan året innan (2017) var ökningen från föregående år 28%. Sammanlagt blir detta en minskning med 30% jämfört med 2014 och det beror på de senaste årens politiska oro i Ryssland och närliggande område, sjunkande oljepriser och en generellt försvagad ekonomi.

Svensk import från Ryssland under 2018 var sammanlagt 52 miljarder SEK, vilket är en minskning med 32% jämfört med 2014. Huvuddelen av importen från Ryssland består av olja och energiprodukter.

Internetpenetrationen i Ryssland är idag hög och ett stort antal svenska företag är aktiva inom tillväxtbranscher såsom ICT och onlinetjänster. Det finns ett stort tryck på lokalisering av industri- och jordbruksproduktion i Ryssland, vilket innebär möjligheter för produkter och tjänster som ökar graden av modernisering och effektivisering. Bland annat finns det ett stort behov av förbättra den kommunala infrastrukturen för energi, avfallshantering och vattenrening. Många producenter i Ryssland importerar komponenter från utlandet för att kunna leva upp till höga krav på kvalitet, hållbarhet och effektivitet. 

Business Sweden finns på plats i Ryssland sedan 1994, i dagsläget med kontor i Moskva där det för närvarande arbetar ett tiotal personer. Business Sweden i Ryssland täcker även Vitryssland, Kaukasus, Grekland, Cypern och en person på kontoret arbetar heltid för att stödja Business Sweden i Kazakstan och de centralasiatiska marknaderna.

Business Sweden i Ryssland har stor erfarenhet av att hjälpa svenska företag i kontakter med stora företag, offentliga beställare och myndigheter. Frågor kring regelefterlevnad, compliance, HR och personal, redovisning samt sanktioner har blivit allt vanligare under de senaste åren. Vi har utfört ett stort antal projekt inom medicinteknik och läkemedelsindustrin och besitter ett stort och användbart nätverk inom dessa områden.

en bild

Mattias Lindgren

Responsible for Russia and Eurasia Responsible for Russia and Eurasia
+7 495 788 11 30

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.