Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Rumänien

en bild
Som EU:s sjunde största land mätt till befolkningen, är Rumänien en av unionens största konsumtionsmarknader. Utöver det är landet en attraktiv produktionsmarknad.

Rumäniens kombination av en omfattande konsumtionsmarknad, ett fördelaktigt produktionsklimat och en attraktiv upphandlingspolitik tillsammans med landets geografiska och kulturella närhet till Västeuropa gör landet till en intressant affärsmarknad för många år framöver.

Rumänien hör till de av Europas utvecklingsländer som uppvisar den högsta ekonomiska tillväxten. Åren 2013 och 2014 drevs tillväxten av en stark efterfrågan från utlandet, men en gradvis utveckling mot inhemsk efterfrågan förväntas ske 2016-2017. Under första kvartalet 2015 ökade Rumäniens BNP med 4.3 procent jämfört med samma period förra året. Denna positiva utveckling drivs på av tillväxt inom följande sektorer: handel, bilservice, transport, hotell & restaurang samt den traditionella industrin.  

Det finns cirka 1200 aktiva företag med svenskt kapital i Rumänien, och de sysselsätter över 10 000 personer. De flesta av de stora exportföretagen finns redan i Rumänien. Svenska företag som etablerades under 90-talet fokuserade mycket på försäljning, men senare påbörjade de även produktion, egen FoU och eftermarknadstjänster (t ex Ericsson) i Rumänien. Till företagen som startade egna produktionsanläggningar från början hör t ex Electrolux, H&M, Autoliv, Trelleborg och Bufab. Allt fler tjänstorienterade bolag har också etablerat sig på den lokala marknaden, dit hör bl.a. Medicover, Provis Energy, Securitas, Husse and Diaverum.

Det finns några branscher som ger synnerligen goda affärsmöjligheter för svenska företag i Rumänien idag: energi- och miljöteknik, IT-tjänster & mjukvaror, hälsovård och Life Science, industriell utrustning och fordon, trä- och möbelindustri samt textilindustrin.

Norden och speciellt Sverige har ett mycket bra rykte i Rumänien. Svenskar betraktas som professionella, pålitliga och ärliga företagare. Sverige anses vara ett väl utvecklat land som tar ansvar för miljön.

Business Sweden har varit verksamt i Rumänien sedan 2005. Kontoret i Bukarest täcker också Moldavien och Bulgarien.  

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om Rumänien som exportmarknad och hur Business Sweden kan hjälpa med rådgivning, marknadsanalyser, kontakter och övriga tjänster i samband med etablering på den rumänska marknaden. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.