Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Hälso- och sjukvård i Portugal - en marknad med växande potential

en bild
Portugal är bland de högst rankade länderna inom Europa grundat på sin högkvalitativa vård samt framgång i exempelvis behandling av HIV och Hepatit C. Med en befolkning på cirka 11 miljoner består Portugals hälsovårdssektor av omkring 226 sjukhus, varav 119 är offentliga och 107 är privata. Det portugisiska hälsoministeriet arbetar ständigt med ambitionen att utarbeta hållbara strategier för långsiktiga investeringar för att möta nuvarande och framtida utmaningar.

Portugal har presenterat nya strategier för investeringar i effektivare utrustning och tjänster, vilket inkluderar att identifiera lösningar nationellt och internationellt. Inom hälsodepartementet arbetar man med följande strategiska delar: integration (integrerad vård), innovation i ledningspraxis och mänskliga beteenden, anknytning och samarbete mellan den offentliga och privata sektorn, samt att dela best-practice med andra länder.

Övriga fokusområden under den nuvarande regeringen omfattar att förbättra kapital och tillgång till sjukvård för alla medborgare, arbeta mot ökad kostnadseffektivitet, öka antalet familjeläkare och öka kvalitetssäkring inom läkemedelssektorn genom minskat antal bedrägerier av läkemedel och recept.

Stora utmaningar existerar fortfarande som konsekvens av brist på effektivitet, begränsad förebyggande vård, behov av ökad personlig hälsovård, ostabil primärvård och långsamt urval och implementering av teknologisk utrustning.

Effektivitet via innovation, integrerad vård och värdebaserad hälso- och sjukvård i fokus för portugisisk-svenskt samarbete inom hälsa– och sjukvården

Under 2013 inledde Business Sweden det portugisisk-svenska samarbetet under Symbiocare –Health by Sweden. Konceptet Innovativa modeller för effektiv hälsa– och sjukvård satte nya standarder för att öka balansen mellan best practices och förståelse mellan de två länderna.

Med effektivitet och kvalitet för patienterna som utgångspunkt diskuterar Symbiocare-plattformen i Portugal ständigt aktuella områden genom att dela erfarenheter inom e-hälsa, innovation, integrerad vård, värdebaserad hälsovård och hälsopolitik.

För mer information Symbiocare –Health by Sweden, läs mer om konceptet på www.symbiocare.org.

Kontakta Nina Lindberg för att ta reda på hur ditt företag kan ta del av den portugisisk-svenska Symbiocare-plattformen eller att diskutera ditt företags affärsmöjligheter i Portugal.

en bild

Nina Lindberg

Acting Country Manager Spain and Portugal Acting Country Manager Spain and Portugal
+34 91 444 26 00