Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Portugal

en bild
Portugal är Europas västligaste land med fler än 10 miljoner invånare. Till Portugal hör också ögrupperna Azorerna och Madeira, som är autonoma regioner. Språket är portugisiska och Portugal har idag god relation till sina forna kolonier och det finns idag etablerade avtal som förenklar de byråkratiska processerna, vilket underlättar för portugisiska dotterbolag att verka på dessa marknader.

Portugal har haft en stabil ekonomisk tillväxt sedan EU-inträdet 1986, fram till den globala finanskrisen som slog hårt på landets ekonomi vilket har medfört ekonomiska åtstramningar.

Den portugisiska regeringen har sedan 2012 implementerat flera reformer för att förbättra landets ekonomiska situation, vilket avspeglats i ökad export och investeringar från Portugal. Reformerna avser både avreglering och privatisering av tidigare offentliga portugisiska bolag. Reformer, skattelättnader för investerare och förenklad offentlig administration förväntas reducera inträdesbarriärer för utländskt kapital och förbättra investeringsklimatet ytterligare i Portugal. Den portugisiska ekonomin växte med 2,7% 2017 och OECD förutser att tillväxten kommer att hålla sig över 2% under 2018 och 2019.  

Den portugisiska kulturen och traditionen reflekterar ett hierarkiskt land som värnar om lokal anknytning och nära affärsrelationer. Tack vare vår långa närvaro, erfarenhet och breda kontaktnät bistår Business Sweden i Portugal svenska företag med det stöd som behövs för en lyckad etablering och tillväxt genom samarbeten inom ramen för generell rådgivning, marknadsanalyser, partneretableringar och mer administrativa och operativa samarbeten. Vi har ett starkt kontaktnät inom framför allt sektorerna ICT, hälso- och sjukvård, energi och textil, vilket betyder att vi möjliggör affärssamarbeten och kunskapsutbyten.

Case

Visa fler case
en bild

Nina Lindberg

Acting Country Manager Spain and Portugal Acting Country Manager Spain and Portugal
+34 91 444 26 00

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.