Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Österrike

en bild
Den österrikiska marknaden kännetecknas av ett driftigt och stabilt näringsliv vars potential är långt ifrån utnyttjad.

Österrikes ekonomi baseras på lokalt förankrade familjeföretag, ofta specialiserade och ledande inom högteknologiska nisch-produkter som bidrar till stabilitet och tillväxt. Företagskulturen karaktäriseras av innovation, kvalitet, företagsamhet och international handel.
Österrike är med nästan nio miljoner invånare i jämförbar storleksordning med Sverige, såväl ekonomiskt som befolkningsmässigt. Landet liknar även Sverige i många andra avseenden: befolkningsstrukturen, den sociala välfärden, landets neutralitet samt den stora andelen små och medelstora företag som samspelar i en innovativ miljö.
Den österrikiska marknaden kan även betraktas som en lämplig inkörsport för företag som vill exportera till den tysktalande världen och länder i Östeuropa. Österrike präglas, i jämförelse med Tyskland, av en lägre grad av konkurrens och högre homogenitet, vilket ofta gör det lättare att exportera. Genom sitt starka kulturarv i Central- och Östeuropa har Österrike, efter Berlinmurens fall, återfått sin ställning som ekonomiskt nav i regionen. Denna utveckling har intensifierats i takt med EU:s utvidgning österut och i dagsläget är t.ex. 3 av de största 5 bankerna i CEE österrikiska samtidigt som de österrikiska entreprenad-och teknikkonsultbolagen dominerar de största infrastrukturprojekt i Central- och Östeuropa.
Tack vare lång erfarenhet av affärsutveckling och internationalisering samt relevanta bransch- och kulturspecifika kunskaper kan Business Sweden i Österrike hjälpa svenska företag att etablera sig samt växa på den österrikiska marknaden. Österrike är så mycket mer än Red Bull och Mozart. Utmana oss med dina frågor och planer kring en Österrikesatsning.

en bild

Hampus Nilzén

Trade Commissioner Austria and Hungary Trade Commissioner Austria and Hungary
+43 140 235 15 21

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.