Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM DEN NORSKA KRAFT- OCH ENERGISEKTORN

Den norska kraft- och energisektorn står inför rekordinvesteringar under de kommande åren när framförallt elnätet ska utvecklas för att göra plats åt mer förnybar energiproduktion. Det sker bl.a. utveckling av smarta nät, stora uppgraderingar och förstärkning av distributionsnätet och utbyggnad av kraftproduktionen. Sammantaget gör det att Business Sweden ser stor potential för fortsatt ökat norsk-svenskt samarbete inom kraft och energi.

Den norska kraft- och energisektorn kännetecknas av en hård reglering där politiska strategier och ekonomiska regleringsåtgärder har stor påverkan på aktiviteten i marknaden. Under kommande år förväntas sektorn uppleva rekordinvesteringar då flera av elnätets olika nivåer ska moderniseras och expanderas samtidigt som produktionen av bl.a. offshore vindkraft blir allt mer utbrett och det skapar nya möjligheter för leverantörer inom kraft- och energisektorn.

Marknad
Bransch
en bild

Efter att under det senaste decenniet trendmässigt ha tappat andelar på den globala varuexportmarknaden är Sverige tillbaka på den global...

en bild

Sveriges varuexport har sedan millennieskiftet ökat med i genomsnitt cirka 3 procent per år. Omvärlden har emellertid ökat sin export sna...

en bild

Sveriges varuexport ökar, men omvärldens varuexport ökar mer.

en bild

I denna uppdatering av rapporten Skifte i världshandeln från 2013 har vi adderat året 2013 till analysen. Vi har jämfört åren 2011-13 med...