Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Rapporter och fakta om Norge

Business Sweden arbetar kontinuerligt för att tillgodose svenska företags informationsbehov. Vi publicerar löpande nya rapporter och insikter som är aktuella och relevanta för den norska marknaden. Materialet är framtaget av Business Swedens samlade expertteam och är utformade i nära samarbete med industrispecialister, svenska och norska företag samt branschorganisationer

Vägen till framgångsrika affärer i norge

en bildNorges geografiska, språkliga och kulturella närhet gör Norge till en mycket attraktiv marknad för svenska företag. Trots detta finns det ett flertal kulturella och regelmässiga aspekter så som tull och moms man behöver ta hänsyn till när man som svensk bolag gör affärer i Norge. Business Sweden finns på plats för att stödja dig och ditt företag och säkerställa en framgångsrik exportsatsning och etablering. Läs mer om hur du når framgångsrika affärer i Norge här: 

 

Affärsmöjligheter

Norska ekonomin har stabiliserat sig och befinner sig i en mer stabil tid efter oljeprisets fall. Norska regeringen har stimulerat ekonomin genom att bl.a. sänka norsk styrränta till rekordlåga nivåer som medfört ökad inhemsk konsumtion, en växande inlandsindustri och ökad export. Norge har gjort stora satsningar och investeringar i omställning. Omställningen i ekonomin erbjuder flera affärsmöjligheter, läs mer om dessa och hur ni hanterar utmaningar på den norska marknaden här: 

E-handeln i Norge har, liksom i många delar av världen, haft en kraftig ökning under det senaste decenniet. Mätt i per capita är Norge största e-handelsnationen bland de nordiska länderna. Totalt handlade norrmännen för 51,3 mdr SEK. läs mer här:

Bygg- och anläggningssektorn i Norge: I kölvattnet av det låga oljepriset har norsk ekonomi bromsat in. Norska bygg- och anläggningsmarknaden (BA) däremot upplever dock en moderat tillväxt. Prognosen för investeringar i sektorn under 2016 är uppskattad till MDR NOK 420, vilket är en ökning med 6,8 procent jämfört med föregående år. Den moderata tillväxten kan härledas till den statlig stimulering av sektorn för att motverka konjunktursvängar i norsk ekonomi samt den låga räntan. Läs mer här:

en bildNew growth opportunities in the Norwegian oil and gas sector: Since 2015, the Norwegian oil and gas sector has been in a recession, beginning when oil prices dropped from the historically high levels around USD 110 to the low points around USD 30. The industry expects investment levels to return to more sustainable levels in coming years while maintaining a historically high activity level on the Norwegian continental shelf (NCS). Läs mer här:

 

Möjligheter i den norska maritima sektorn: Den maritima sektorn är en av Norges största och viktigaste industrier. 2015 omsatte branschen för ca MDR NOK 500 och hade mer än hundra tusen anställda. Framtidsutsikterna inom industrin är trots oljeprisfallet fortfarande positiva med goda affärsmöjligheter för svenska företag inom framförallt ny teknik. Läs mer här

Möjligheter i den norska hälso- och sjukvårdssektorn: Norge har en  statlig finansierad hälso- och sjukvårdssektor. År 2015 uppgick utgifterna för sjukvården till MDR NOK 311. En åldrande befolkningen i kombination med positiv befolkningstillväxt innebär större belastning på sjukvården och sätter press på staten att investera och implementera ny innovativ teknik.Lär mer här

Möjligheter i den norska kraft- och energisektorn: Sedan 2013 har betydande investeringar gjorts i norska kraft- och energisektorn genom bland annat uppgraderingar av grid, smarta mätare och förnybar energi. Norges regering främjar utvecklingen mot ett mer mångsidigt och effektivt energisystem. Höga investeringsnivåer och politiska åtgärder öppnar upp för utländska leverantörer i Norge. Läs mer här

en bild

Erik Ylander

Consultant Consultant
+47 922 33 865

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.