Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

BALTIKUM: ATT ETABLERA SIG PÅ MARKNADEN

Att etablera verksamhet i de baltiska staterna är ett viktigt steg i många svenska organisationers expansionsplaner. Business Sweden hjälper svenska företag, oavsett storlek och behov, med alltifrån marknadsanalys till inkorporering. Vi hjälper er att hitta lokala kunder, leverantörer, återförsäljare, distributörer eller förvärvsobjekt och att utveckla företaget på marknaden.

Med lång erfarenhet av den baltiska marknaden och kontinuerlig kontakt med experter i regionens nätverk har Business Sweden ett holistiskt perspektiv på etableringsprocessen i Baltikum. Vi förkortar tiden till marknaden och därmed tiden utan intäkter, hittar nya intäktskällor, säkerställer effektiva operationer samt minskar risken för ert företag. 

1. UNDERSÖKA MÖJLIGHETER

I ett initialt skede hjälper Business Sweden er att utvärdera affärsmöjligheter, genomföra en marknadsanalys samt välja etableringsstrategi. Beroende på behovet från ert företag utför vi olika tjänster, såsom kartläggning av potentiella kunder eller konkurrenter samt undersökning av juridiska rekvisiter, pris- och lönenivåer och logistiska förbindelser till Sverige. 

2. VÄLJA INTRÄDESSTRATEGI

I valet av inträdesstrategi är det fördelaktigt att överväga för- och nackdelar med olika alternativ. Försäljning och export från Sverige kräver ingen initial investering och ger kontroll över försäljning och kontrakt, men försvårar möjligheten till kundförvärv och etablering av lokala nätverk. Agenter/grossister är kostnadseffektiva alternativ med kännedom om den lokala marknaden, men hos vilka professionalismen kan vara svårbedömd och distributörer alltjämt behövs. Distributörer har ingen så kallad framgångsavgift och har ett etablerat nätverk som kan nyttjas direkt, men ingen försäljningsgaranti och kan även bära konkurrerande varumärken. Slutligen finns alternativet att etablera ett dotterbolag vilket ökar kontrollen över försäljningen, ger möjligheten att etablera lokala nätverk och ge incitament åt försäljare, men bär högre risk och kräver större investeringar. Business Sweden lyssnar på era önskemål och utreder omständigheterna på den baltiska marknaden, för att hitta ett alternativ som passar er. 

3. ETABLERA NÄRVARO

SAMARBETSPARTNER

Business Sweden kartlägger potentiella kunder, återförsäljare, distributörer, leverantörer eller förvärvsobjekt och sammanställer informationen i en förteckning. Utifrån kriterier ställda av det svenska företaget intervjuas sedan tänkbara samarbetspartners vilka presenteras i en slutlista. Med tillgång till databaser, lokala medier och kännedom från ett etablerat nätverk erhåller vi information om företagens finanser och ägarstrukturer vilket senare ligger till grund för en riskbedömning. Genom en kontinuerlig dialog med eventuella partners arrangerar Business Sweden möten, logistikplanering och organiserar sammankomsten i Baltikum, samt närvarar under mötena. Efteråt sammanställer vi resultatet av mötena, överlägger med er om möjliga scenarier och är behjälpliga att formulera en handlingsplan. 

LOKALA DOTTERBOLAG

Business Sweden vägleder det svenska företaget från planeringskede, genom bildningsprocessen tills företaget är helt bokfört på registreringskontoret i landet. Detta inkluderar stöd i hanteringen av registreringshandlingar, kontinuerlig kontakt med bank, notarie och registreringsverk, samt konsultation i skatte- och rättsrelaterade frågor. Business Sweden har tillstånd av bolagsordningen att representera företaget i alla frågor som rör bolagsnoteringen och i arrangemanget av den rättsliga adressen. 

4. UTVECKLA FÖRETAGET

Efter etablering på marknaden tillhandahåller Business Sweden en rad olika tjänster för att säkerställa effektiva operationer och assistera vid expandering av företaget. Vi bistår med försäljning och marknadsföring, för dialog med potentiella kunder samt sammanställer information från databaser, lokala medier och experter för att analysera förändringar på marknaden. Genom uppsikt över konkurrenter, upphandlingar och anbud samt kontinuerlig kontakt med myndigheter får vi en helhetssyn över affärsutvecklingen, hjälper er att ta informerade beslut och att utveckla en strategi. Vi erbjuder även operativa tjänster för översättning, skatt, redovisning och juridiska frågor i samarbete med sakkunniga institut. 

Vill du veta mer om etableringsprocessen och våra tjänster, kontakta oss.