Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Trafiksäkerhet

De baltiska länderna har gjort stora framsteg när det gäller trafiksäkerhet och antalet dödsfall i trafiken har minskat avsevärt de senaste 10 åren. Alla de tre baltiska länderna implementerar åtgärder inom Vision Zero initiativet. Litauens och Sveriges regeringar har även undertecknat ett samförståndsavtal som fokuserar på samarbete inom trafikpolitiken.

Litauen har planerat ambitiösa program för förbättring av trafiksäkerheten mellan 2019 och 2022 i syfte att förbättra medborgarnas beteende, väginfrastrukturen, fordonssäkerheten och modernisera hjälpen och analyssystemen efter olyckor.

De huvudsakliga fokusområden där det kommer att genomföras investeringar är intelligenta transportsystem (ITS) och infrastruktur med säkra vägar, vilket kommer att skapa möjligheter inom följande områden:

 • Efterlevnad av trafikregler:
  • hastighetskameror
  • hastighetskameror för hela vägavsnitt
  • detaljkontrollerande kameror
  • kameror för förbjuden omkörning

 • Trafikledning:
  • Automatiska ledningssystem som reagerar på trafikförhållanden
  • Variabla skyltar för trafikinformation
  • Trafik- och olycksanalyser

 • Elektronisk insamling av vägtullsavgifter för kommersiella transporter

 • Låga utsläppszoner:
  • Vägtullar i städer för alla transporter för att minska trafik- och utsläppsnivåer

 • Laddning av elfordon

 • Teknik för säkrare väginfrastruktur för sårbara trafikanter

 • Vägbygge
  • Byggande och utveckling av 200 km internationell väg, Via Baltica, som omfattar flera förbifarter och avsnitt med 2+1 och 2+2 körfält

Den 8 april 2019 organiserade Business Sweden och Sveriges ambassad i Vilnius i samarbete med Litauens kommunikationsdepartement seminariet om trafiksäkerhet som en plattform där svenska företag kunde möta Litauiska intressenter från det litauiska kommunikationsdepartementet, vägverket, de största kommunerna med flera.

Kontakta oss gärna om du är verksam inom branschen och vill veta mer om möjligheterna i Litauen.

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

 
en bild

Ansis Murnieks

Manager Baltic States Manager Baltic States
+371 678 280 46
en bild

Nerijus Cereska

Associate Associate
+371 678 280 46