Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

AFFÄRSMÖJLIGHETER I BALTIKUM

För tillfället finns möjligheter för både kunskaps- och produktionsorienterade företag inom flertalet sektorer. Storleken på den baltiska marknaden och konsumenter som är villiga att prova nya produkter och tjänster utgör en möjlighet att testa koncept i Baltikum innan global lansering.

UNDERLEVERANTÖR TILL SVENSK INDUSTRI

Baltikum erbjuder kostnadseffektiva alternativ för affärsutveckling med fördelar från ett nearshoring perspektiv. Bland annat finns en kulturell närhet till Sverige, befolkning med bred industriell expertis, flexibla produktionsmöjligheter med lägre minsta orderkvantitet än i exempelvis Kina och ett strategiskt placerat logistiknav. 

Många baltiska företag tjänar de nordiska marknaderna i industriell B2B-försäljning med reservdelar, verktyg, innovativa material samt effektiva lösningar och måste tillhandahålla god kvalitet och bra priser för att vara konkurrenskraftiga. Svenska företag ser de baltiska länderna som en möjlighet till riskdiversifiering av underleverantörer och kompletterande inköp. I dagsläget finns tillfällen att hitta underleverantörer och egna produktionsmöjligheter inom maskinteknik, elektronik, textilindustri och livsmedelsbearbetning.

TIMMER

Tack vare naturtillgångar med stora skogsområden som täcker Baltikum, ca hälften av Estland och Lettland samt en tredjedel av Litauen, och en lång tradition av skogshantering, finns stora tillgångar till råmaterial och utbildad arbetskraft. För närvarande finns möjligheter för svenska företag i framställning av biomassa och timmer. 

IKT & SHARED SERVICE CENTER

I samband med en accelererande digitaliseringstrend där kunder blir självutbildade över internet, söker företag nya leveransmodeller och konkurrensfördelar genom specialisering. Detta har skapat en global utveckling av värdekedjefragmentering där företagstjänster såsom IT, redovisning, personal eller FoU läggs ut på mer kostnadseffektiva alternativ. De baltiska länderna har redan sett en boom i så kallade shared service centers (SSCs) och business process outsourcing (BPO), men inom dessa områden finns fortfarande flertalet affärsmöjligheter för svenska företag som planerar att optimera sin verksamhet.

Tack vare en geografisk närhet till Sverige, hög nivå på IT-infrastruktur, utbildning och språkkunskaper samt attraktiva kostnadsnivåer, betraktar svenska företag Baltikum som en attraktiv plats att placera IT-hubbar och andra stödfunktioner. I takt med att utbildningsnivån stiger finns även en växande möjlighet att lägga ut värdeskapande aktiviteter till de baltiska länderna vilka rör sig uppåt i globala värdekedjor. 

HÅLLBAR UTVECKLING

Estland, Lettland och Litauen står inför olika utmaningar att uppnå hållbar energiförsörjning vilket har skapat möjligheter inom sektorn för hållbar utveckling. Just nu ses en ökande efterfrågan på miljötekniska lösningar och medvetenhet om negativa effekter från fossila bränslen. Svenska företag med erfarenhet inom energieffektiv bygg- och konstruktionsteknik, energigenerering från förnybara källor och avfallshantering förmodas ha stora möjligheter att överbrygga kunskapsgapet hos lokala entreprenörer.

Kontakta oss så berättar vi mer om marknaden och våra tjänster.