Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Affärsmöjligheter i Baltikum

Liknande affärsklimat, allmän öppenhet gentemot svenska lösningar, utvecklat IT och transport infrastruktur, kostnadseffektivitet och en växande medelklass i kombination med goda språkliga förmågor gör att Baltikum är en attraktiv marknadsplats för produktion, tjänster och konsumentorienterade företag inom olika branscher.

Sourcing OCH INDUSTRI 4.0

De baltiska länderna har traditioner, en begåvningspool, infrastruktur och erfarenhet inom maskinteknik, bearbetning av trä, elektronik, textilier, livsmedel och byggsektorn. Baltiska produktionsinriktade företag har också börjat inse vikten av att investera i automation och digitalisering.
Läs mer...

IKT/DELADE TJÄNSTER

Baltikum kan skryta med en god mix av tillgänglighet, språkkunskaper, IT-infrastruktur, utbildningsnivå, närhet till svensk företagskultur och attraktiva kostnadsnivåer. Detta ger affärsmöjligheter inom kundsupport, ekonomi och redovisning, IKT, spel och andra tjänster.
Läs mer...

TRAFIKSÄKERHET

De baltiska länderna har gjort stora framsteg när det gäller trafiksäkerhet och antalet dödsfall i trafiken har minskat avsevärt de senaste 10 åren. Alla de tre baltiska länderna implementerar åtgärder inom Vision Zero initiativet.  Litauens och Sveriges regeringar har även undertecknat ett samförståndsavtal som fokuserar på samarbete inom trafikpolitiken.
Läs mer...

ENERGI OCH CLEANTECH

Estland, Lettland och Litauen är medlemsstater i EU och är bundna av EU:s lagstiftning, vilken är den främsta drivkraften för de politiska beslut som fattas på nationell basis inom energisektorn. Investeringar som är relaterade till energieffektivitet och cleantech är ofta också medfinansierade av EU.
Läs mer...

FINTECH

Alla de tre baltiska länderna strävar efter att bli hem för internationella finansjättar, IKT-företag och nystartade bolag genom att utveckla gynnsamma ekosystem och erbjuda olika incitament för internationell etablering och expansion.
Läs mer...

RAIL BALTICA

Rail Baltica är ett infrastrukturprojekt för en ny järnväg som skall knyta samman Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen med en spårvidd av europeisk standard. Målet är att tillhandahålla tjänster för passagerar- och godstrafik mellan länderna och förbinda Nordeuropa med Centraleuropa.
Läs mer...

HÄLSOVÅRD

Estland har höga poäng inom ekosystemet med e-hälsovård, men det finns fortfarande utsikter till smarta sjukhuslösningar som möjliggör bättre medicinskt och administrativt beslutsfattande. Marknaden kännetecknas av högre medicinska utgifter per capita genom regionala standarder och starkt importberoende.
Läs mer...

SÄKERHET

De baltiska staterna har under de senaste åren successivt ökat de säkerhetsrelaterade utgifterna på grund av förändringarna i den geopolitiska situationen. De baltiska regeringarna planerar större investeringar i gränsskydd, cybersäkerhet och andra områden.
Läs mer...