Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Kroatien

en bild
Kroatien är, med sin geostrategiska position och kustremsa på 1800 kilometer, en dörr till Central- och Östeuropa. Fortsatta investeringar i och modernisering av bland annat transport-, energi- och IT-sektorn gör landet särskilt intressant för svenska företag.

Före den finansiella krisen 2008, hade Kroatien utvecklats väl både på den ekonomiska och sociala fronten efter landets självständighet 1991. Efter sex år av recession, återhämtade sig den kroatiska ekonomin igen år 2015 då BNP tillväxten återigen började tillta. Parallellt med detta slutförde landet den krävande EU-medlemskaps processen. Kroatien blev medlem i EU i juli 2013 och effekterna av medlemskapet är synbara. Handeln med EU har underlättats tack vare fri rörlighet av tjänster och personer, harmonisering av lagar och regler och inte minst en allt mer liberaliserad, privatiserad och tillgänglig marknad.

De viktigaste sektorn i Kroatiens ekonomi är service där turism utgör tjugo procent av landets GDP. Några av de största och mest expansiva branscherna i Kroatien är infrastruktur- och transporter, energi, samt hälso- och sjukvård. Kroatien erbjuder kostnadsmässigt konkurrenskraftig arbetskraft, investeringsincitament och relativt låga företagsskattesatser.

Business Swedens kontor i Wien är det regionala kontor som stödjer svenska företag i Österrike, Schweiz, Slovenien, Kroatien och Ungern, och hanterar förfrågningar om Serbien, Montenegro, Makedonien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo och Albanien. Teamet som arbetar i regionen har omfattande kunskap och erfarenhet av de lokala marknaderna men också vad gäller språk, kultur och affärsmiljö.

Om du är intresserad av att göra affärer, eller överväger att grunda ett företag i Kroatien är du välkommen att kontakta Business Sweden. Vi har arbetat med företag i Kroatien inom många olika sektorer bl.a. hälsovård, avfallshantering, tillverkning etc. Business Sweden erbjuder en rad olika tjänster som skräddarsys efter ert behov; inklusive bolagsgrundning, partnersökningar, marknadsanalys, kartläggning och bearbetning av intressenter, etc.

en bild

Hampus Nilzén

Trade Commissioner Austria and Hungary Trade Commissioner Austria and Hungary
+43 140 235 15 21

Vill du att vi kontaktar dig ?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster