Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken (EIB) grundades 1958 i samband med Romfördraget och stöder projekt som gör betydande bidrag till tillväxt, sysselsättning, ekonomisk och social sammahållning eller hållbarhet i eller utanför Europa.

EIB är den enda banken som ägs och representerar de europeiska medlemsländernas intressen och är världens största multilaterala bank. 90 % av aktiviteterna riktas mot Europa, men finansiella tjänster erbjuds även utanför EU. EIB har sex fokusområden; små och medelstora bolag, regional utveckling, miljömässig hållbarhet, innovation, trans-europeiska infrastrukturnätverk samt energi. Banken har sitt huvudkontor i Luxemburg.

Det finns många möjligheter för svenska företag att vinna projekt som finansieras av EIB, antingen som enskilt företag eller som en del av ett konsortium. Projekten varierar i omfång och bransch, det kan röra sig om byggande av ett nytt sjukhus i Storbritannien eller utveckling av ett vattenhanteringssystem i Bangladesh.

Vi har en väl etablerad relation med EIB efter flera års strategiskt samarbete för att stimulera ökat svenskt deltagande i bankens projekt. Business Sweden kan hjälpa svenska företag genom att bevaka relevanta och kommande upphandlingar, analysera affärsmöjligheter och beslutsprocesser eller identifiera lämpliga partners för att bilda konsortier. Läs mer om våra EIB-relaterade tjänster nedan: 

EIB-upphandlingar

Business Swedens kontor i Bryssel är ansvarigt för en djupgående och proaktiv EIB-rådgivning med fokus på EIB-finansierade upphandlingar och projekt. Arbetet grundar sig på ett tätt samarbete med projektexportfrämjandet vid Utrikesdepartementet. Syftet är att öka deltagandet av svenska företag i EIB-finansierade projekt och att generera ökad försäljning för svenska företag i EU:s medlemsländer och globalt. Genom ett unikt nätverk av kontor i stödets mottagarländer kan vi bevaka affärsmöjligheter lokalt och återknyta till utvecklingen centralt i Luxemburg. Vi bevakar affärsmöjligheter och ger svenska företag möjlighet att ta del av dem på ett tidigt stadium.

Workshop

Företagsindividuella workshops om hur man som man som företag kan få finansering av EIB och bli mer framgångsrik i EIB-finansierade upphandlingar

Analys

Genomgripande studie som kartlägger förutsättningarna (besluts och planeringsprocesser samt affärsmöjligheter) för ditt företag. Analysen ger en god förståelse för den relevanta problematiken och rekommendationer för en strategi.

Bevakning och bearbetning

Bevakning av investeringar och upphandlingar som är tillämpbara för ert företag. Bearbetning och kartläggning av beslut och nyckelpersoner.

Partnersökning

Identifiering av lämpliga partners för att bilda konsortium för deltagande i EIB-finansierade upphandlingar.

Förstudiefinansiering

Vi stödjer svenska konsultföretag med att försöka identifiera finansiella medel och upphandlingar öronmärkta för uppdrag avseende utförande av förstudier. 

Event och besöksprogram

Vi organiserar regelbundet EIB-seminarier för att informera svenska företag om affärsmöjligheter samt riktade delegationer för att sammanföra bolag med relevanta beslutsfattare och kunder.

Kontakta gärna vårt kontor i Bryssel för att diskutera era möjligheter inom EIB-finansierade projekt.

Läs mer om EIB på http://www.eib.org