Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) inrättades 1991 under efterdyningarna av Berlinmurens fall i syfte att stödja länder i Öst- och Centraleuropa med övergången till fungerande marknadsekonomi och demokrati.

EBRD ägs av 64 länder och två mellanstatliga institutioner, Europeiska unionen och Europeiska investeringsbanken (EIB). Banken har sitt huvudkontor i London och fokuserar sin finansiella verksamhet mot ett 30-tal länder från Centraleuropa till Centralasien och Nordafrika.

EBRD mobiliserar utländska direktinvesteringar till ovan länder, stödjer privatisering, omstrukturering och en förbättrad offentlig service samt främjar en miljövänlig och hållbar utveckling. Banken finansierar projekt bland annat inom sektorerna infrastruktur, energi, transport, jordbruk och miljö.

Det finns stora möjligheter för svenska företag att söka finansiering eller delta i upphandlingar arrangerade av EBRD. Det skulle till exempel kunna röra sig om ett lån för att bygga vindkraftsverk i Ukraina eller en offentlig upphandling för att uppgradera järnvägsinfrastruktur i Kazakstan. Business Sweden bedömer att svenska bolag har den tekniska kompetens, produkt- och tjänstekvalitet samt effektivitet som krävs för att vara konkurrenskraftiga i projekt finansierade av EBRD. Särskilt stark konkurrenskraft ser EBRD hos svenska konsulter som i många fall vinner de upphandlingar de deltar i.

Vi har en väl etablerad relation med EBRD efter flera års strategiskt samarbete för att stimulera ökat svenskt deltagande i bankens projekt. Business Sweden kan hjälpa svenska företag genom att bevaka relevanta och kommande upphandlingar, analysera affärsmöjligheter och beslutsprocesser eller identifiera lämpliga partners för att bilda konsortier.

EBRD-upphandlingar

Business Swedens kontor i Bryssel är ansvarigt för en djupgående och proaktiv EBRD-rådgivning med fokus på EBRD-finansierade upphandlingar och projekt. Arbetet grundar sig på ett tätt samarbete med projektexportfrämjandet vid Utrikesdepartementet. Syftet är att öka deltagandet av svenska företag i EBRD-finansierade projekt och att generera ökad försäljning för svenska företag i EBRD:s medlemsländer. Genom ett unikt nätverk av kontor i stödets mottagarländer kan vi bevaka affärsmöjligheter lokalt och återknyta till utvecklingen centralt i London. Vi bevakar affärsmöjligheter och ger svenska företag möjlighet att ta del av dem på ett tidigt stadium.

Workshop

Företagsindividuella workshops om hur man som man som företag kan få finansering av EBRD och bli mer framgångsrik i EBRD-finansierade upphandlingar

Analys

Genomgripande studie som kartlägger förutsättningarna (besluts- och planeringsprocesser samt affärsmöjligheter) för ditt företag. Analysen ger en god förståelse för den relevanta problematiken och rekommendationer för en strategi.

Bevakning och bearbetning

Bevakning av investeringar och upphandlingar som är tillämpbara för ert företag. Bearbetning och kartläggning av beslut och nyckelpersoner.

Partnersökning

Identifiering av lämpliga partners för att bilda konsortium för deltagande i EBRD-finansierade upphandlingar.

Förstudiefinansiering

Vi stödjer svenska konsultföretag med att försöka identifiera finansiella medel och upphandlingar öronmärkta för uppdrag avseende utförande av förstudier. 

Event och besöksprogram

Vi organiserar regelbundet EBRD-seminarier för att informera svenska företag om affärsmöjligheter samt riktade delegationer för att sammanföra bolag med relevanta beslutsfattare och kunder.

Kontakta gärna vårt kontor i Bryssel för att diskutera era möjligheter inom EBRD-finansierade projekt.

Läs mer om EBRD på: http://www.ebrd.com