Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Vilka kostnader bör jag tänka på när jag anställer någon i Danmark?

Vilka kostnader bör jag tänka på när jag anställer någon i Danmark?

Det finns möjlighet att anställa medarbetare i Danmark, oavsett om man har ett registrerat bolag i Danmark eller ej. Det viktigaste vid anställning är att följa de danska lagarna vad gäller avgifter, semesterersättning, pension och försäkring:

  • Arbetsgivaravgift: I Danmark är arbetsgivaravgifterna låga mot Sverige. Den anställde betalar 8% av sin bruttolön i ett s.k. AM-bidrag (Arbejdsmarkedsbidrag) och företaget betalar endast en liten del av den totala arbetsgivaravgiften. I genomsnitt är arbetsgivaravgifterna ca DKK 15 000 per år och heltidsanställd och de olika avgifterna fördelas på 6 olika typer av arbetsgivaravgifter.
  • Socialförsäkring: Kallas Finansieringsbidrag. Betalas av arbetsgivaren och ligger på 1-2%.
  • Semesterersättning: Ligger normalt på 1%. Semester intjänas under kalenderåret 1/1-31/12 och tas ut efterföljande år från den 1/5 till den 30/4 (ferieåret). Detta innebär att en nyanställd kan använda semester från sin arbetsgivare från året innan genom ett Feriekonto.
  • Pension: ATP är en lagstadgad pensionsordning som både arbetsgivare (2/3) och arbetstagare (1/3) betalar till. Företaget betalar normalt 8% i Arbejdsgiverbidrag till pensionsordningen och den anställde betalar 4%.
  • Försäkring: Danska arbetsgivare är skyldiga att teckna en arbetsskadeförsäkring (Arbejdsskadeforsikring) till ett försäkringsbolag. Premien täcker ersättningen till den arbetstagare som råkar ut för en olycka i samband med sitt arbete. Den årliga premien varierar beroende på antal anställda och den bransch som företaget arbetar i. Nivån ligger mellan DKK 1200 – DKK 24000 per anställd. Ju högre olycksrisk, ju högre premie.

Många industrier och branscher har sin egen branschspecifika praxis.