Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Vad finns det för bolagsformer när man vill etablera sig i Danmark?

Vad finns det för bolagsformer när man vill starta företag i Danmark?

Business Sweden arbetar löpande med att hjälpa svenska företag med att starta företag och etablera närvaro i Danmark och hjälper er praktiskt med att etablera den bolagsform som passar er affärsmodell bäst. Nedan finns exempel på de vanligaste bolagsformerna. Kontakta oss så hjälper vi er med nästa steg in på marknaden.

Filial: Ett svenskt företag kan registrera en filial i Danmark. En filial är en integrerad del av det svenska bolaget och är inte en självständig juridisk person. Ägaren är det svenska aktiebolaget som häftar för filialen. Ingen kapitalinsats eller ledning krävs.

Anpartsselskab (ApS): Liknar ett svenskt privat aktiebolag med 1 eller flera ägare. Kapitalinsatsen är minst DKK 50 000. Ett ApS ska ha en direktion + en eventuell styrelse. Läs mer om ApS på Virks hemsida.

Aktieselskab (A/S): Liknar ett svenskt publikt aktiebolag med 1 eller flera ägare. Kapitalinsatsen är minst DK 500 000. Ett A/S ska ha en direktion + antingen en styrelse eller ett tillsynsråd. Läs mer om A/S på Virks hemsida.

Iværksætterselskab (IVS): En variant på ApS där minst 25% av det årliga överskottet ska överföras till en icke disponibel reserv tills reserven + kapitalet uppgår till minst DKK 50 000. Kapitalinsatsen är DKK 1- 49 999 (endast kontant). Bolagets tillgångar är inte ägarnas, utan bolagets. Ett IVS ska ha en direktion + en eventuell styrelse. Läs mer om IVS på Virks hemsida.

För ApS, A/S och IVS kan revision avsägas om bolaget under två efterföljande år ej överskrider 2 av 3 följande gränsvärden: balansräkning DKK 4 mio.; nettoomsättning DKK 8 mio.; genomsnitt 12 heltidsanställda under räkenskapsåret.

Eftersom samtliga etableringsformer ovan kräver en dansk adress så finns möjligheten att ha er firmaadress hos Business Sweden i Köpenhamn. Vi erbjuder även centrala kontors- och möteslokaler. Kontakta oss så berättar vi mer.