Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Vad behöver jag tänka på när jag utför tjänster tillfälligt i Danmark?

Vad behöver jag tänka på när jag utför tjänster tillfälligt i Danmark?

Om du utför tjänster i Danmark under en kortare period utan att ha en registrerad verksamhet i landet bör du tänka på följande:

  • Registrering af udenlandske tjenesteydere (RUT): Utländska företag och privatpersoner som utför tjänster ska registrera sig i det danska RUT-registret. Efter registrering får man ett dokument att skriva ut som ska kunna visas upp om myndigheterna kräver det. Skulle man missa att registrera sina anställda innan arbetet påbörjas riskerar man att betala böter på 10 000 DKK. Läs mer på Arbejdstilsynets hemsida.
  • Moms: Vid kortare tjänsteuppdrag behöver svenska verksamheter oftast inte registrera sig för moms, utan kan vid fakturering använda sig av så kallad omvänd skattskyldighet. Det finns dock några undantag där omvänd skattskyldighet inte är möjlig och man måste då registrera sig för moms i Danmark. Läs mer om dessa undantag här.
  • Skatt: Beroende på vilken tjänst som utövas och under vilken tidsperiod så kan man ibland behöva registrera sig för att betala skatt i Danmark. Detta gäller exempelvis vid utförande av bygg-, konstruktion- eller installationsarbeten över en viss tidsperiod. På danska Erhvervsstyrelsen kan du läsa mer om huruvida din verksamhet faller under dessa regler.
  • Arbetsmiljö: Danska arbetsmiljöregler ska alltid hållas när man tillhandahåller tjänster i Danmark. Eftersom dessa regler är baserade på EU-lagar så är de snarlika svenska lagar, men inte nödvändigtvis identiska. Olika sektorer har olika riktlinjer, och det är Arbejdstilsynet (WEA) som är ansvariga för inspektioner av dess efterlevnad.
  • Tillstånd och dokumentation: Utländsk arbetskraft behöver ibland godkännas som kvalificerade att genomföra det arbetet de är anställda till att genomföra i Danmark. Detta kan innebära att viss dokumentation på utbildningar, certifikat och erfarenheter behöver skickas in till Arbejdstilsynet. Här kan du läsa mer om vilka krav som sätts på ditt yrkesutövande. Arbejdstilsynet är ansvarig myndighet.
  • Socialförsäkring: Som anställd i Sverige kan du utföra tjänster i ett annat EU-land under en 2-årsperiod och fortsätta betala socialförsäkring i Sverige. Under din vistelse i Danmark ska du kunna visa upp ett A1-intyg som intygar att du är täckt av svensk socialförsäkring. Det är Försäkringskassan som avgör om du är täckt av svensk socialförsäkring eller ej. Läs mer på Skatteverkets hemsida och Ditt Europa.